Ordito

Onze projecten

Politiebureau Koningin Máximalaan

Ordito BV heeft het bestemmingsplan voor het nieuwe politiebureau aan de Koningin Máximalaan in Uithoorn opgesteld. De ontwikkeling komt voort uit de wens van de politie om het politiebureau te verplaatsen. In de Eenheid Amsterdam wordt het Basisteam Aalsmeer-Uithoorn gezamenlijk gehuisvest in een nieuwe locatie centraal gelegen in het teamgebied, namelijk de Koningin Máximalaan. Doelstelling is het ondersteunen van het primaire proces van het Basisteam, het verbeteren van de kwaliteit van de huisvesting en verlaging van de exploitatiekosten per jaar.

Om het politiebureau juridisch planologisch mogelijk te maken, is een herziening van het vigerende bestemmingsplan noodzakelijk.

Het plan kenmerkt zich door een stoer uiterlijk richting de N196 (Koningin Máximalaan). Het nieuwe politiebureau zal circa 40 meter terugliggend in het landschap worden gerealiseerd, centraal achter een groene dijk. Deze dijk refereert aan de vestingwerken van de Stelling van Amsterdam. De dijk camoufleert de noodzakelijke parkeerplaatsen op het terrein van bezoekers die voor het gebouw kunnen parkeren.

Beoogd wordt om een spijlen hekwerk te plaatsen in de lijn van de voorgevel van het gebouw. Aan de oostelijke zijde zal het hekwerk langs de perceelsgrens opgenomen worden in een landschappelijke groene haag voor de noodzakelijke beveiliging van het terrein. Het hek loopt door tot in het water aan de zijde van de golfbaan. Aan de begraafplaatszijde zal het hek ook tot in het water doorlopen.

Het bouwvolume wordt opgebouwd uit twee bouwlagen van ongeveer 600 m2. De eerste verdieping wordt verschoven ten opzichte van de begane grond. Door de eerste verdieping te verschuiven, ontstaat er een overstek waar de dienstvoertuigen droog kunnen parkeren. Tegelijkertijd ontstaat er aan de zuidwestzijde en daktuin met terras. Aan de zuidoostzijde van het gebouw worden tevens twee overstekken gemaakt. Het gewenste bouwvlak wordt iets ruimer opgezet, zodat in de toekomst nog de mogelijkheid tot uitbreiding bestaat. Het gewenste bouwvlak bedraagt 916 m2 (39,6 m x 31 m).

Het politiebureau krijgt een platte afdekking met een maximale bouwhoogte van 8 meter. Op het dak wordt een installatie (een VRF Klimaatinstallatie). Ten behoeve van de klimaatinstallatie mag de maximale bouwhoogte met 1,5 meter worden overschreden (tot maximaal 9,5 m). Dit is ruimtelijk mogelijk gemaakt in de regels.

Het politiebureau wordt landschappelijk ingepast. Het plan biedt veel ruimte voor groen voor mens en dier. Het plan voor het gebouw en terrein biedt optimaal mogelijkheden voor een positieve bijdrage aan de biodiversiteit.

De bouwstenen en thematiek die ter plaatse voor handen is, is aangewend om het gebouw optimaal landschappelijk te positioneren en tot zijn recht te laten komen in het landschap. Daartoe wordt gebruik gemaakt van: Open velden en water, dijken, sloten met rietkragen, bomen en vegetatie en eenheid tussen gebouwen en groen.

Samenwerking met Uithoorn

De gemeente Uithoorn en Ordito werken al velen jaren goed en nauw samen. In deze goede samenwerking komt dit soort complexe projecten het best te z’n recht.

Benieuwd wat wij in uw organisatie kunnen betekenen?

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en zie als eerste onze nieuwe projecten + nieuwberichten.