Oirschot

Welkom

Welkom op onze webpagina voor bestemmingsplannen uit de gemeente Oirschot. Op deze pagina kunt u de voortgang zien van de plannen die bij Ordito ter begeleiding liggen. Via de projectcode die u van ons heeft gekregen kunt u hieronder uw project terugvinden. De voortgangmonitor wordt eens per week bijgewerkt.

Deze webpagina is een test om op deze wijze te werken, waarbij wij hopen u zo beter te kunnen informeren over de voortgang van uw plan.

Mocht u vragen hebben over uw plan, of suggesties hebben ter verbetering van deze pagina, dan kunt u het contactformulier invullen. U kunt ons ook bereiken via het e-mailadres mp@ordito.nl.

Hoe werkt het?

U ziet onderstaand een serie gekleurde “loopbalken”. Aan de lengte van de gekleurde balk is te zien hoever het plan zich bevindt in het proces. Het proces loopt vanaf het moment dat een eerste conceptbestemmingsplan is ingediend, tot het moment dat het plan vastgesteld is door de gemeenteraad van Oirschot.

In de “loopbalken” staat een projectcode vermeld. Zodra u de juiste projectcode heeft gevonden van uw plan, klikt u op de projectcode. Onder de “loopbalk” verschijnt dan de fase waarin uw plan zich bevindt. U kunt zien welke stappen eerder gezet zijn en welke stappen hierna volgen. Aan de kleur van de balk valt te zien of u als initiatiefnemer (groen) of de gemeente (oranje) aan zet is. Als het plan ter inzage ligt, dan is dat met een andere kleur (blauw) weergegeven. Een bewegende balk betekent dat het plan recent in status is veranderd.

Een totaaloverzicht van alle fasen kunt u hier vinden. Dit is een grove fasering van al het werk. Niet alle tussenstapjes staan hier (nog) tussen.

Disclaimer

Contactformulier:

Naam *

E-mailadres *

Telefoonnummer

Uw vraag

BP1

info

Fase 6 – Wij hebben het concept bestemmingsplan ontvangen.
Fase 7 – Wij zijn gestart met de beoordeling van het concept bestemmingsplan.
Fase 8 – Wij hebben initiatiefnemer de beoordeling van het concept bestemmingsplan medegedeeld.

WP2

info

Fase 20 – Wij zijn gestart met het opstellen van het eindconcept van de (anterieure) overeenkomst. Deze wordt besproken met de wethouder.
Fase 21 – De ontvangen vooroverlegreacties worden door ons beoordeeld.
Fase 22 – De beoordeling van de vooroverlegreacties wordt naar initiatiefnemer verstuurd.

BP3

info

Fase 8 – Wij hebben initiatiefnemer de beoordeling van het concept bestemmingsplan medegedeeld.
Fase 9 – Initiatiefnemer is aan zet om het tweede concept van het bestemmingsplan aan te leveren.
Fase 10 – Wij hebben het tweede concept bestemmingsplan ontvangen.

WP4

info

Fase 8 – Wij hebben initiatiefnemer de beoordeling van het concept bestemmingsplan medegedeeld.
Fase 9 – Initiatiefnemer is aan zet om het tweede concept van het bestemmingsplan aan te leveren.
Fase 10 – Wij hebben het tweede concept bestemmingsplan ontvangen.

WP5

info

Fase 10 – Wij hebben het tweede concept bestemmingsplan ontvangen.
Fase 11 – Wij zijn gestart met de beoordeling van het tweede concept bestemmingsplan.
Fase 12 – Wij hebben initiatiefnemer de beoordeling van het tweede concept bestemmingsplan medegedeeld.

WP6

info

Fase 6 – Wij hebben het concept bestemmingsplan ontvangen.
Fase 7 – Wij zijn gestart met de beoordeling van het concept bestemmingsplan.
Fase 8 – Wij hebben initiatiefnemer de beoordeling van het concept bestemmingsplan medegedeeld.

PV7

info

Fase 1 – Wij hebben een principeverzoek ontvangen.
Fase 2 – Wij zijn gestart met de beoordeling van het principeverzoek.
Fase 3 – Het principeverzoek wordt voorgelegd aan de wethouder.

PV8

info

Fase 0 – Nog niet gestart.
Fase 1 – Wij hebben een principeverzoek ontvangen.
Fase 2 – Wij zijn gestart met de beoordeling van het principeverzoek.

BP9

info

Fase 4 – Het principebesluit wordt aan initiatiefnemer medegedeeld.
Fase 5 – Initiatiefnemer is aan zet om een concept van het bestemmingsplan aan te leveren.
Fase 6 – Wij hebben het concept bestemmingsplan ontvangen.

WP11

info

Fase 6 – Wij hebben het concept bestemmingsplan ontvangen.
Fase 7 – Wij zijn gestart met de beoordeling van het concept bestemmingsplan.
Fase 8 – Wij hebben initiatiefnemer de beoordeling van het concept bestemmingsplan medegedeeld.

PV12

info

Fase 1 – Wij hebben een principeverzoek ontvangen.
Fase 2 – Wij zijn gestart met de beoordeling van het principeverzoek.
Fase 3 – Het principeverzoek wordt voorgelegd aan de wethouder.

BP13

info

Fase 6 – Wij hebben het concept bestemmingsplan ontvangen.
Fase 7 – Wij zijn gestart met de beoordeling van het concept bestemmingsplan.
Fase 8 – Wij hebben initiatiefnemer de beoordeling van het concept bestemmingsplan medegedeeld.

PV14

info

Fase 0 – Nog niet gestart.
Fase 1 – Wij hebben een principeverzoek ontvangen.
Fase 2 – Wij zijn gestart met de beoordeling van het principeverzoek.

BP15

info

Fase 18 – Wij hebben initiatiefnemer het eerste concept van de (anterieure) overeenkomst gestuurd voor reactie.
Fase 19 – Wij hebben een reactie op het eerste concept van de (anterieure) overeenkomst ontvangen.
Fase 20 – Wij zijn gestart met het opstellen van het eindconcept van de (anterieure) overeenkomst. Deze wordt besproken met de wethouder.