Ordito

Een uniek detachering bedrijf

Ordito | detachering bedrijf

Worden wij uw detachering partner?

Ordito heeft veel ervaring met detachering. Maar wat is detachering eigenlijk? Lijkt detacheren ook op uitzenden, of wat zijn de verschillen? Detachering is het verhuren van eigen personeel aan verschillende opdrachtgevers. Het gaat dus om een flexibele, tijdelijke inzet van een (vaak hoogopgeleide) specialist. Een detachering heeft ook vaak een langere duur dan een uitzendkracht. Bij Ordito duurt een gemiddelde detachering vaak wel 3 jaar. Korter dan een half jaar duurt een detachering eigenlijk nooit. Maar waarom is detachering zo interessant?

Ordito | detachering bedrijf

Voordelen van detachering voor de opdrachtgever

Ordito werkt vaak samen met lokale overheden. Deze zijn in dit geval opdrachtgever voor een detachering. Het voordeel voor deze opdrachtgever is dat ze binnen korte termijn iemand aan de slag kunnen hebben. Eigen werving duurt lang, en is vaak lastig. Een detachering van een Ordito medewerker is de detachering iemand die al in dienst is, en waarvan Ordito weet dat de match met de opdrachtgever waarschijnlijk een goede is.

Is de opdracht klaar, of is de urgentie bij de opdrachtgever weg, dan is een detachering ook vlot weer afgerond. De klant is geholpen, en onze collega gaat voor een volgend project aan de slag.

Voordelen van detachering voor de medewerker

Detachering is wellicht niet de juiste keuze voor elke medewerker. Je komt in een onbekende organisatie als specialist terecht, en gaat er vanuit jouw expertise aan de slag. Dat vraagt wel om wat ervaring. Toch is het ook voor minder ervaren collega’s soms een mooie uitdaging. Je leert nieuwe organisaties kennen, en omdat je van buiten komt heb je een frisse blik op deze organisatie. En is deze uitdaging er niet meer? Dan kun je ook makkelijk door naar de volgende uitdaging. Zo houdt detachering het werk uitdagend voor ambitieuze experts.

Detachering voor ZZP'ers

Technisch gezien is het bemiddelen van interim professionals geen detachering. Het gaat dan namelijk niet om een dienstverband maar om een zelfstandige. Waarom het toch een interessant constructie is, is omdat een zelfstandige vaak geen tot weinig tijd heeft om aan zijn of haar eigen netwerk te werken. Werven van nieuwe klussen kan dan ook lastig zijn, zeker voor een minder ervaring interim professional.

Ordito is vaak bij haar klanten en in het werkveld aanwezig. Wij zien en horen veel, en kunnen dit koppelen een mogelijke klussen of detacheringen voor de zelfstandige. Detachering, of doorlening, blijft ook maatwerk. Wij gaan met alle partijen de kennismaking aan, om te kijken of de match goed is.

Meer weten over detachering vanuit ons bedrijf?

Vraag het uw adviseurs

This is the heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Erik
This is the heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Arjan
This is the heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Harrie
Contact opnemen
Interesse in detachering?

Ben je geïnteresseerd in detachering? Neem gerust contact met ons op.

Worden wij jouw detachering partner?

Een detacheringsbedrijf is een bedrijf dat arbeid ter beschikking stelt aan andere bedrijven. Het detacheringsbedrijf levert werknemers aan bedrijven die extra specialistische kennis of personeel nodig hebben. De werknemers worden gehuurd voor een bepaalde periode en gaan dan terug naar het detacheringsbedrijf. Het detacheringsbedrijf is verantwoordelijk voor het regelen van salaris, sociale zekerheid en arbeidsomstandigheden voor de werknemers.

Het is afhankelijk van verschillende factoren zoals het beleid van de betrokken organisaties, de vergoedingen, arbeidsregels en de duur van de samenwerking. In sommige gevallen kan het tot maximaal twee jaar duren.

Een detachering is een situatie waarin een werknemer wordt verhuurd door de eigen werkgever aan een andere organisatie. In dergelijke gevallen wordt de werknemer meestal als een tijdelijke medewerker naar de andere organisatie gestuurd. De werknemer blijft in dienst bij zijn eigen werkgever, maar werkt op basis van een overeenkomst voor een bepaalde periode in het bedrijf dat de diensten heeft gekocht. In de meeste gevallen blijft de werknemer dezelfde lonen ontvangen als bij zijn eigen werkgever, maar de andere organisatie betaalt de werkgever voor de diensten van de werknemer. De werknemer kan ook andere voordelen ontvangen, zoals een verhoging van zijn salaris of vak