Nieuws

Weer een mooie opdracht voor Ordito

Opnieuw heeft Ordito een mooie opdracht gekregen.

De gemeente Ermelo heeft beleid ontwikkeld om woningbouwplannen tegen elkaar af te wegen.
Initiatieven die geselecteerd zijn, worden door het college in behandeling genomen. Een strakke planning, waaraan zowel gemeente als initiatiefnemer gebonden zijn, moet er voor zorgen dat de woningbouw voortvarend van de grond komt.

In 2020 is een aantal initiatieven geselecteerd. Op basis van het gemeentelijk beleid moeten binnen een half jaar nadat het collegebesluit over de prioritering is genomen, twee onderdelen worden uitgevoerd:

  1. Het opstellen van een intentieovereenkomst (=anterieure overeenkomst) tussen de initiatiefnemer en de gemeente. Daarin worden onder andere afspraken over de kwaliteit, de realisatie en de verzekering van het kostenverhaal vastgelegd.
  2. Het indienen van een ruimtelijk plan (=bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing). Indien er geen plan of geen volledig plan is ingediend wordt het woningbouwplan geschrapt uit de lijst met prioritaire woningbouwplannen.

 
De gemeente Ermelo heeft Ordito opdracht gegeven

  • zorg te dragen voor het opstellen en afsluiten van de anterieure overeenkomsten
  • initiatiefnemers te begeleiden om tijdig tot een haalbaar plan te komen. Ook het toetsen van het bestemmingsplan en bijbehorende onderzoeken behoort tot de werkzaamheden.

 
Een kolfje naar de hand van Ordito. Resultaat in Recht en Ruimte !

 

Frank HabrakenWeer een mooie opdracht voor Ordito