Ruimtelijke plannen

Wij werken graag samen met u aan uw ruimtelijk plan. Bij ons staan vertrouwen, openheid, het nakomen van afspraken en heldere communicatie altijd voorop. Zodat u al uw wensen terugziet in uw ruimtelijk plan.

Geen financiële verrassingen achteraf!

Wilt u met ons samenwerken? Dan weet u vooraf altijd precies waar u aan toe bent. U krijgt van ons een gedetailleerd aanbod voor het hele traject. Op onze offerte vindt u geen stelpost voor het traject tussen voorontwerpbestemmingsplan en het vastgesteld bestemmingsplan, zoals andere bureaus vaak offreren. Dat vinden wij helemaal niet nodig. Dankzij onze jarenlange ervaring in dit vakgebied kunnen wij deze werkzaamheden vooraf uitstekend inschatten. En dat is voor u wel zo prettig.

Omgevingsvergunning

Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor een bouwplan? Ordito helpt u uw project soepel te realiseren. Wij voorzien uw aanvraag van een heldere en volledige ruimtelijke onderbouwing. De kennis die daarvoor nodig is, hebben we zelf in huis of halen we snel en adequaat uit ons uitgebreide netwerk. Zo krijgt u alle specialistische onderzoeken die nodig zijn over bodem, waterhuishouding, archeologie, geluid, flora en fauna, externe veiligheid, bedrijven en planschade.

Bestemmingsplan

Hebt u een bestemmingsplan nodig, bijvoorbeeld voor nieuwbouw? Wij starten met een grondige analyse van de feitelijke situatie en de bestaande rechten. Op basis daarvan schrijven we een bestemmingsplan voor u. Een plan waarmee u kunt werken: helder, duidelijk, adequaat, actueel in beleid en beheer, goed te handhaven. Voor iedereen leesbaar en bruikbaar, een stevige basis voor eenduidige vergunningverlening.

Veegplan

Het werken met een ‘veegplan’ betekent een flinke kostenbesparing, zowel voor de gemeente als de initiatiefnemer. Het vraagt alleen wel om een andere manier van werken. Wilt u in uw gemeente ook werken met veegplannen? Ordito helpt u bij het implementeren daarvan binnen uw organisatie.
Een veegplan is een bestemmingsplan dat de ruimtelijke ontwikkelingen van verschillende initiatiefnemers binnen één plangebied samenvoegt. In het bestemmingsplan kunnen tegelijkertijd omissies maar ook verleende afwijkingen op het vigerende bestemmingsplan worden verwerkt. Gemeenten die met veegplannen werken, doorlopen voor alle gewenste ontwikkelingen één procedure. U bepaalt zelf de frequentie waarmee wordt ‘geveegd’, bijvoorbeeld één of twee keer per jaar.
Meer informatie over veegplannen klik hier>>>

Structuurvisies

Structuurvisies zijn maatwerk, vinden wij. Elke gemeente heeft haar eigen kracht en karakteristiek. Samen met burgers en andere participanten bepaalt u hoe het proces verloopt. Daarom bepalen we altijd samen met u de ambitie en opzet van uw structuurvisie. Op onze verhelderende structuurvisies kunt u zonder aarzelen uw beleidskeuzes baseren. Onze structuurvisies verbeelden uw geplande ruimtelijke ontwikkeling: voor de hele gemeente of voor een dorp, wijk of sector (detailhandel, wonen, bedrijven). Wij laten u de maatschappelijke en financiële haalbaarheid zien en adviseren u over de juridische consequenties. De structuurvisie dient als onderlegger voor kostenverhaal en voorkeursrecht.

Exploitatieplannen

Onze adviseurs werken vanuit verschillende vakdisciplines (stedenbouw, planologie, planeconomie, juridisch advies) samen aan uw integraal exploitatieplan. Klantgericht en betrokken. U krijgt van ons altijd advies op maat, het is het resultaat dat telt. Samen met uw gemeente stellen onze adviseurs een exploitatieplan op, om alle kosten bij ontwikkelingen inzichtelijk en toetsbaar te maken. Zodat een eerlijk kostenverhaal mogelijk is. Heeft uw gemeente het kostenverhaal van de ontwikkeling anders verzekerd? Dan hebt u geen exploitatieplan nodig, maar kunt u een (anterieure) exploitatieovereenkomst sluiten met de grondeigenaar. Ook daar helpt Ordito u bij.

Contact

adminRuimtelijke plannen