Reusel-De Mierden

Welkom

Welkom op onze webpagina voor bestemmingsplannen uit de gemeente Reusel-De Mierden. Op deze pagina kunt u de voortgang zien van de plannen die bij Ordito ter begeleiding liggen. Via de projectcode die van ons heeft gekregen, kunt u hieronder uw project terugvinden. De voortgangmonitor wordt eens per week bijgewerkt.

Deze webpagina is een eerste test om op deze wijze te werken, waarbij wij hopen u zo beter te kunnen informeren over de voortgang van uw plan.

Mocht u vragen hebben over uw plan, of suggesties hebben ter verbetering van deze pagina, dan kunt u het contactformulier invullen. U kunt ons ook bereiken via het e-mailadres RDM@ordito.nl of tijdens kantooruren (ma-do: 8:30-16:30) via telefoonnummer 06-83 36 81 01.

Hoe werkt het?

U ziet onderstaand een serie gekleurde “loopbalken”. Aan de lengte van de gekleurde balk is te zien hoever het plan zich bevindt in het proces. Het proces loopt vanaf het moment dat een eerste conceptbestemmingsplan is ingediend, tot het moment dat het plan vastgesteld is door de gemeenteraad van Reusel-De Mierden.

In de “loopbalken” staat een projectcode vermeld. Zodra u de juiste projectcode heeft gevonden van uw plan, klikt u op de projectcode. Onder de “loopbalk” verschijnt dan de fase waarin uw plan zich bevindt. U kunt zien welke stappen eerder gezet zijn en welke stappen hierna volgen. Aan de kleur van de balk valt te zien of u als initiatiefnemer (groen) of de gemeente (oranje) aan zet is. Als het plan ter inzage ligt, dan is dat met een andere kleur (blauw) weergegeven. Een bewegende balk betekent dat het plan recent in status is veranderd.

Een totaaloverzicht van alle fasen kunt u hier vinden. Dit is een grove fasering van al het werk. Niet alle tussenstapjes staan hier (nog) tussen.

Disclaimer

Contactformulier:

Naam *

E-mailadres *

Telefoonnummer

Uw vraag

Project 2017BP004

info

Fase 5 – Wij hebben u het 1e concept van de anterieure overeenkomst toegestuurd.
Fase 6 – U bent aan zet om een 2e concept van het bestemmingsplan aan te leveren en het 1e concept van de anterieure overeenkomst van een reactie te voorzien.
Fase 7 – Wij hebben het 2e concept van het bestemmingsplan ontvangen.

Project 2017BP005

info

Fase 20 – Wij hebben u de beoordeling en reacties van het vooroverleg toegestuurd.
Fase 21 – U bent aan zet om het ontwerpbestemmingsplan gereed te maken.
Fase 22 – Wij hebben het ontwerpbestemmingsplan ontvangen.

Project 2017BP006

info

Fase 35 – Het vast te stellen bestemmingsplan wordt voorgelegd aan het college van B&W.
Fase 36 – Het vast te stellen bestemmingsplan ligt ter behandeling bij Commissie Ruimte.
Fase 37 – Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad.

Project 2017BP007

Project 2017BP007 info

Fase 0 – in overleg.
Fase 1 – Wij hebben uw 1e concept van het bestemmingsplan ontvangen.

Project 2017BP009

info

Fase 35 – Het vast te stellen bestemmingsplan wordt voorgelegd aan het college van B&W.
Fase 36 – Het vast te stellen bestemmingsplan ligt ter behandeling bij Commissie Ruimte.
Fase 37 – Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad.

Project 2017BP011

info

Fase 35 – Het vast te stellen bestemmingsplan wordt voorgelegd aan het college van B&W.
Fase 36 – Het vast te stellen bestemmingsplan ligt ter behandeling bij Commissie Ruimte.
Fase 37 – Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad.

Project 2018BP012

info

Fase 35 – Het vast te stellen bestemmingsplan wordt voorgelegd aan het college van B&W.
Fase 36 – Het vast te stellen bestemmingsplan ligt ter behandeling bij Commissie Ruimte.
Fase 37 – Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad.

Project 2018BP013

info

Fase 6 – U bent aan zet om een 2e concept van het bestemmingsplan aan te leveren en het 1e concept van de anterieure overeenkomst van een reactie te voorzien.
Fase 7 – Wij hebben het 2e concept van het bestemmingsplan ontvangen.
Fase 8 – Wij hebben uw reactie op het 1e concept van de anterieure overeenkomst ontvangen.

Project 2018BP014

info

Fase 22 – Wij hebben het ontwerpbestemmingsplan ontvangen.
Fase 23 – Wij hebben de door u ondertekende anterieure overeenkomst ontvangen.
Fase 24 – Het ontwerpbestemmingsplan en anterieure overeenkomst worden besproken met de wethouder.

Project 2018BP015

info

Fase 35 – Het vast te stellen bestemmingsplan wordt voorgelegd aan het college van B&W.
Fase 36 – Het vast te stellen bestemmingsplan ligt ter behandeling bij Commissie Ruimte.
Fase 37 – Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad.

Project 2018BP016

info

Fase 5 – Wij hebben u het 1e concept van de anterieure overeenkomst toegestuurd.
Fase 6 – U bent aan zet om een 2e concept van het bestemmingsplan aan te leveren en het 1e concept van de anterieure overeenkomst van een reactie te voorzien.
Fase 7 – Wij hebben het 2e concept van het bestemmingsplan ontvangen.

Project 2018BP017

info

Fase 15 – Het voorontwerpbestemmingsplan wordt naar overlegpartners toegestuurd.
Fase 16 – “Inzageperiode” voor overlegpartners.
Fase 17 – De ontvangen vooroverlegreacties worden door ons beoordeeld.

Project 2018BP018

info

Fase 5 – Wij hebben u het 1e concept van de anterieure overeenkomst toegestuurd.
Fase 6 – U bent aan zet om een 2e concept van het bestemmingsplan aan te leveren en het 1e concept van de anterieure overeenkomst van een reactie te voorzien.
Fase 7 – Wij hebben het 2e concept van het bestemmingsplan ontvangen.

Project 2017BP001 afgerond

Project 2017BP002 afgerond

Project 2017BP003 afgerond

Project 2017BP008 afgehandeld

Project 2017BP010 afgehandeld