Fort den Haakweggebied Vrouwenpolder

In opdracht van de Gebiedscoalitie Fort den Haakweg (bestaande uit ondernemers en grondeigenaren uit het gebied, de gemeente Veere en andere belanghebbenden, zoals de dorpsraad Vrouwenpolder) heeft Ordito in samenwerking met Prince (Managers van Ruimtelijke Projecten) en Juust (adviseurs | ingenieurs | openbare ruimte) het Ontwikkelplan Fort den Haakweg opgesteld, waarin de ruimtelijke, verkeerskundige en financiële kaders zijn neergelegd voor de herontwikkeling van het Fort den Haakweggebied in het Zeeuwse Vrouwenpolder.

In een interactief proces van 2,5 maand hebben Ordito, Prince en Juust samen met de Gebiedscoalitie alle ontwikkelingen in het gebied tot een samenhangend ruimtelijk beeld gevormd en de kosten en baten in beeld gebracht.