Veegplan Kernen Buren – Eerste herziening

Ordito weet raad met Veegplannen! Nadat de gemeente Buren op 25 juni 2013 het bestemmingsplan ‘Kernen Buren’ heeft vastgesteld, is door Ordito gestart met het opstellen de eerste herziening. In de eerste herziening zijn plannen van particuliere initiatiefnemers gebundeld in één bestemmingsplan, een zogenaamd ‘Veegplan’. Met een Veegplan worden kosten voor overheid en particulieren gereduceerd en is slechts één gebundelde procedure nodig in plaats van elf aparte procedures. Hierdoor verminderd tevens de hoeveelheid werk voor de ambtelijke organisatie.
Voor ieder initiatief is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld en deze zijn als bijlagen opgenomen in de herziening met daarbij een algemene toelichting, planregels en verbeelding. Het Veegplan biedt de ruimte om naast nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, ook ambtshalve wijzigingen in de herziening op te nemen, zodat onjuistheden, aanvullingen of verbeteringen in het bestemmingsplan kunnen worden aangebracht.
In totaal zijn in het bestemmingsplan ‘Kernen Buren, 1e herziening’ 11 nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en 9 ambtshalve wijzigingen vastgesteld.
Kijk voor meer informatie over veegplannen ook op onze website http://www.ordito.nl/veegplannen

Link: Kernen Buren, 1e herziening

Frank Habraken