Actualisatie Bedrijventerrein Chaam

In opdracht van de gemeente Alphen-Chaam is in april 2014 begonnen met het actualiseren van het bedrijventerrein in Chaam. De basis voor het bestemmingsplan is gelegd in een startoverleg en een inventarisatie van het plangebied. Het voorontwerp is 1 juli 2014 ter inzage gelegd. Vervolgens is het ontwerp op 14 oktober ter inzage gegaan en het bestemmingsplan is uiteindelijk op 5 februari 2015 ongewijzigd vastgesteld.