Stedenbouwkundig Veenzoom

Voor twee nabijgelegen locaties in eigendom van diverse particulieren heeft Ordito het stedenbouwkundig – en het wijzigingsplan voor de realisatie van 2 vrijstaande woningen aan de Veenzoom en 2 aaneengebouwde woningen en 1 vrijstaande woning aan de Ganzetrek opgesteld. Voor deze 5 woningen is in zijn totaliteit een stedenbouwkundig plan opgesteld. Hierna is de uitwerking in het wijzigingsplan afzonderlijk uitgewerkt voor de te realiseren woningen aan enerzijds de Veenzoom en anderzijds de Ganzetrek. In het kader van de onderzoeken die benodigd zijn, heeft Ordito het uitvoeren van het milieuonderzoek gecoördineerd. Het wijzigingsplan is op 9 februari 2016 zonder wijzigingen vastgesteld. Na één zienswijze verwerkt te hebben in het wijzigingsplan voor de Veenzoom, is dit plan op 1 maart 2016 vastgesteld. Ordito stond van begin tot eind naast de initiatiefnemer, van stedenbouwkundig plan tot de vaststelling van de plannen!

Link:

Ganzetrek

Veenzoom

Frank Habraken