Ontwikkelplan i.s.m. ZLTO Afferdse Heide/Grensweg, Bergen (L)

Vanuit ZLTO kwam in juli 2014 de opdracht om gezamenlijk een bestemmingsplan op te stellen voor de verplaatsing van een agrarisch bedrijf en het oprichten van een kleinschalig recreatiepark. ZLTO leverde hierbij de toelichting aan en Ordito verzorgde de regels, verbeelding en de digitalisering tot een digitale dataset conform IMRO-standaarden. Het ontwerp lag nog die zelfde maand ter inzage en vaststelling volgde in oktober 2014. Naar aanleiding van dit bestemmingsplan hebben wij het exploitatieplan in september 2015 gedigitaliseerd.