Omgevingsvergunning Ridderstraat 50 Gilze

Voor de ontwikkeling van 3 woningen aan de Ridderstraat te Gilze is door Ordito een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Een bestaande woning maakte plaats voor de nieuwe ontwikkeling, die niet binnen het vigerend bestemmingsplan paste. Om de ontwikkeling toch mogelijk te maken, is een ruimtelijke onderbouwing ter afwijking van het vigerend bestemmingsplan vereist. Het resultaat mag er zijn: de omgevingsvergunning is succesvol verleend door de gemeente Gilze-Rijen, waardoor de ontwikkeling van de woningen plaats kon gaan vinden! En het resultaat mag er zijn!

 

Link: Ridderstraat 50

Frank Habraken