Bestemmingsplan Cuijk Centrum

Eén van de grootste actualisaties die Ordito op het gebied van bestemmingsplan heeft uitgevoerd, is voor de gemeente Cuijk. Ordito heeft voor het volledige centrum van de kern Cuijk met de ten noorden en ten zuiden aaneengesloten woongebieden. Het betrof een immense klus, aangezien 26 bestaande bestemmingsplannen geactualiseerd en samengevoegd dienden te worden in het nieuwe bestemmingsplan ‘Cuijk Centrum’. Vanwege de complexiteit en de omvang van het project heeft Ordito samen met de gemeente Cuijk continu overleg gepleegd over de voortgang en de inhoud van proces, waardoor een gedegen product op tafel is komen te liggen!

 

Link: Cuijk Centrum

Frank Habraken