Actualisatie Landelijk gebied Uithoorn

Als hofleverancier van de gemeente Uithoorn hebben wij het bestemmingsplan voor het landelijk gebied geactualiseerd. Wij hebben daarvoor eerst een Nota van Uitgangspunten opgesteld om het plan een kapstok te geven. Het vorige bestemmingsplan uit 1995 besloeg het gehele landelijk gebied in één plan. In de praktijk bleek dit een te ingewikkeld plan te zijn om goed te kunnen gebruiken. Doordat het landelijk gebied 5 ruimtelijk samenhangende gebieden kent met elk zijn eigen identiteit, wensen en behoeften, is op verzoek voor elk gebied een apart plan opgesteld. De regels van het plan zijn daarbij vereenvoudigd en beter leesbaar en werkbaar gemaakt. Het bestemmingsplan gaat uit van de bestaande situatie, de vigerende regelingen, maar wel met de flexibiliteit om in te kunnen spelen op veranderingen in de toekomst. Ook zijn diverse initiatieven meegenomen in het plan. Op 25 juni 2015 zijn de 5 bestemmingsplannen vastgesteld en zijn zonder beroepszaak onherroepelijk geworden! Een tevreden klant en wij zijn trots op dit succes!