Actualisatie Walburg, Zwijndrecht

Voor de gemeente Zwijndrecht heeft Ordito vanwege de inhaal- en actualisatieslag van oude bestemmingsplannen, vijf verouderde bestemmingsplannen samengevoegd tot één geactualiseerd bestemmingsplan: bestemmingsplan ‘Winkelcentrum Walburg’. Dit bestemmingsplan heeft een beheergericht karakter, zonder nieuwe ontwikkelingen. De uitdaging in dit plan zat in het samenvoegen van oude uiteenlopende regelingen tot een uniforme regeling, waarbij rekening gehouden is met de gemeentelijke standaardregels en de standaardisering van SVBP. Het plan is gericht op het vastleggen, behouden en beheren van de bestaande ruimtelijke situatie in het centrumgebied van Zwijndrecht.

Link: Winkelcentrum Walburg

Frank Habraken