Nieuws

Mooie opdracht voor Ordito

De gemeente Someren bereidt een nieuw bestemmingsplan Buitengebied voor.
Per adres wordt gecontroleerd of de situatie overeenstemt met het geldende bestemmingsplan.
In het eerste deelgebied blijkt dat in ongeveer 75 situaties niet het geval.
Ordito gaat deze situaties beoordelen en bespreken met de eigenaren/gebruikers. Als legalisatie mogelijk is, kunnen zij een ruimtelijke onderbouwing indienen.
Deze ruimtelijke onderbouwingen worden getoetst door Ordito.  De opdracht moet dit jaar worden afgerond dus we houden de vaart er in.
De kwaliteit van ons Plan van Aanpak en de kwaliteit van het team heeft bij de gemeente Someren de doorslag gegeven.

Ordito ontzorgt de gemeente maximaal. Ordito : Resultaat in Recht en Ruimte

Frank HabrakenMooie opdracht voor Ordito