Mill en Sint Hubert

Welkom

Welkom op onze webpagina voor bestemmingsplannen uit de gemeente Mill en Sint Hubert. Op deze pagina kunt u de voortgang zien van de plannen die bij Ordito ter begeleiding liggen. Via de projectcode die u van ons heeft gekregen kunt u hieronder uw project terugvinden. De voortgangmonitor wordt eens per week bijgewerkt.

Deze webpagina is een test om op deze wijze te werken, waarbij wij hopen u zo beter te kunnen informeren over de voortgang van uw plan.

Mocht u vragen hebben over uw plan, of suggesties hebben ter verbetering van deze pagina, dan kunt u het contactformulier invullen. U kunt ons ook bereiken via het e-mailadres taskforce@gemeente-mill.nl of tijdens kantooruren (ma-do: 8:30-16:30) via telefoonnummer 06-19 95 53 77.

Hoe werkt het?

U ziet onderstaand een serie gekleurde “loopbalken”. Aan de lengte van de gekleurde balk is te zien hoever het plan zich bevindt in het proces. Het proces loopt vanaf het moment dat een eerste conceptbestemmingsplan is ingediend, tot het moment dat het plan vastgesteld is door de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert.

In de “loopbalken” staat een projectcode vermeld. Zodra u de juiste projectcode heeft gevonden van uw plan, klikt u op de projectcode. Onder de “loopbalk” verschijnt dan de fase waarin uw plan zich bevindt. U kunt zien welke stappen eerder gezet zijn en welke stappen hierna volgen. Aan de kleur van de balk valt te zien of u als initiatiefnemer (groen) of de gemeente (oranje) aan zet is. Als het plan ter inzage ligt, dan is dat met een andere kleur (blauw) weergegeven. Een bewegende balk betekent dat het plan recent in status is veranderd.

Een totaaloverzicht van alle fasen kunt u hier vinden. Dit is een grove fasering van al het werk. Niet alle tussenstapjes staan hier (nog) tussen.

Disclaimer

Contactformulier:

Naam *

E-mailadres *

Telefoonnummer

Uw vraag

Project 1

info

Fase 13 – Wij hebben initiatiefnemer de beoordeling van het tweede concept bestemmingsplan medegedeeld.
Fase 14 – Initiatiefnemer is aan zet om een voorontwerpbestemmingsplan aan te leveren.
Fase 15 – Wij hebben het voorontwerpbestemmingsplan ontvangen en controleren of alles goed is verwerkt.

Project 2

info

Fase 9 – Wij hebben initiatiefnemer de beoordeling van het concept bestemmingsplan medegedeeld.
Fase 10 – Initiatiefnemer is aan zet om tweede concept van het bestemmingsplan aan te leveren.
Fase 11 – Wij hebben het tweede concept bestemmingsplan ontvangen.

Project 3 afgehandeld: Bestemmingsplanherziening volgt in 2022

Project 4

info

Fase 29 – De publicaties voor het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan worden verstuurd.
Fase 30 – Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage voor zienswijzeperiode.
Fase 31 – De initiatiefnemer wordt geïnformeerd over de ontvangen zienswijzen.

Project 5

info

Fase 9 – Wij hebben initiatiefnemer de beoordeling van het concept bestemmingsplan medegedeeld.
Fase 10 – Initiatiefnemer is aan zet om tweede concept van het bestemmingsplan aan te leveren.
Fase 11 – Wij hebben het tweede concept bestemmingsplan ontvangen.

Project 6

info

Fase 29 – De publicaties voor het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan worden verstuurd.
Fase 30 – Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage voor zienswijzeperiode.
Fase 31 – De initiatiefnemer wordt geïnformeerd over de ontvangen zienswijzen.

Project 7 afgehandeld: Dossier ingetrokken door initiatiefnemer

Project 8

info

Fase 8 – Wij zijn gestart met de beoordeling van het concept bestemmingsplan.
Fase 9 – Wij hebben initiatiefnemer de beoordeling van het concept bestemmingsplan medegedeeld.
Fase 10 – Initiatiefnemer is aan zet om tweede concept van het bestemmingsplan aan te leveren.

Project 9

info

Fase 29 – De publicaties voor het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan worden verstuurd.
Fase 30 – Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage voor zienswijzeperiode.
Fase 31 – De initiatiefnemer wordt geïnformeerd over de ontvangen zienswijzen.

Project 10

info

Fase 5 – Het principebesluit wordt aan initiatiefnemer medegedeeld.
Fase 6 – Initiatiefnemer is aan zet om een concept van het bestemmingsplan aan te leveren.
Fase 7 – Wij hebben het concept bestemmingsplan ontvangen.

Project 11

info

Fase 4 – Het principeverzoek wordt voorgelegd aan het college van B&W.
Fase 5 – Het principebesluit wordt aan initiatiefnemer medegedeeld.
Fase 6 – Initiatiefnemer is aan zet om een concept van het bestemmingsplan aan te leveren.

Project 12 afgehandeld: Principeverzoek afgewezen

Project 13 afgehandeld: Principeverzoek afgewezen

Project 14

info

Fase 5 – Het principebesluit wordt aan initiatiefnemer medegedeeld.
Fase 6 – Initiatiefnemer is aan zet om een concept van het bestemmingsplan aan te leveren.
Fase 7 – Wij hebben het concept bestemmingsplan ontvangen.

Project 15

info *

Fase 29 – De publicaties voor het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan worden verstuurd.
Fase 30 – Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage voor zienswijzeperiode.
Fase 31 – De initiatiefnemer wordt geïnformeerd over de ontvangen zienswijzen.

Project 16

info *

Fase 29 – De publicaties voor het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan worden verstuurd.
Fase 30 – Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage voor zienswijzeperiode.
Fase 31 – De initiatiefnemer wordt geïnformeerd over de ontvangen zienswijzen.

Project 17 afgehandeld: Principeverzoek afgewezen

Project 18

info

Fase 42 – De publicaties voor de beroepstermijn van het bestemmingsplan worden verstuurd.
Fase 43 – Het vastgestelde bestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage voor beroepsperiode.
Fase 44 – Indien geen beroep wordt ingediend is het bestemmingsplan na afloop van de beroepsperiode onherroepelijk.

Project 20

info

Fase 14 – Initiatiefnemer is aan zet om een voorontwerpbestemmingsplan aan te leveren.
Fase 15 – Wij hebben het voorontwerpbestemmingsplan ontvangen en controleren of alles goed is verwerkt.
Fase 16 – Het voorontwerpbestemmingsplan wordt besproken met de wethouder en er wordt een afweging gemaakt of het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd (dit is geen wettelijk vereiste).

Project 21

info

Fase 14 – Initiatiefnemer is aan zet om een voorontwerpbestemmingsplan aan te leveren.
Fase 15 – Wij hebben het voorontwerpbestemmingsplan ontvangen en controleren of alles goed is verwerkt.
Fase 16 – Het voorontwerpbestemmingsplan wordt besproken met de wethouder en er wordt een afweging gemaakt of het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd (dit is geen wettelijk vereiste).

Project 22

info

Fase 5 – Het principebesluit wordt aan initiatiefnemer medegedeeld.
Fase 6 – Initiatiefnemer is aan zet om een concept van het bestemmingsplan aan te leveren.
Fase 7 – Wij hebben het concept bestemmingsplan ontvangen.

Project 23

info

Fase 5 – Het principebesluit wordt aan initiatiefnemer medegedeeld.
Fase 6 – Initiatiefnemer is aan zet om een concept van het bestemmingsplan aan te leveren.
Fase 7 – Wij hebben het concept bestemmingsplan ontvangen.

Project 24

info

Fase 6 – Initiatiefnemer is aan zet om een concept van het bestemmingsplan aan te leveren.
Fase 7 – Wij hebben het concept bestemmingsplan ontvangen.
Fase 8 – Wij zijn gestart met de beoordeling van het concept bestemmingsplan.

Project 25

info

Fase 37 – Het (concept) collegevoorstel en raadsvoorstel worden ambtelijk opgesteld.
Fase 38 – Het vast te stellen bestemmingsplan wordt besproken met de wethouder.
Fase 39 – Het vast te stellen bestemmingsplan wordt voorgelegd aan het college van B&W.

Project 26

info

Fase 6 – Initiatiefnemer is aan zet om een concept van het bestemmingsplan aan te leveren.
Fase 7 – Wij hebben het concept bestemmingsplan ontvangen.
Fase 8 – Wij zijn gestart met de beoordeling van het concept bestemmingsplan.

Project 28

info

Fase 5 – Het principebesluit wordt aan initiatiefnemer medegedeeld.
Fase 6 – Initiatiefnemer is aan zet om een concept van het bestemmingsplan aan te leveren.
Fase 7 – Wij hebben het concept bestemmingsplan ontvangen.

Project 29 afgehandeld: Principeverzoek afgewezen

Project 30

info

Fase 1 – Wij hebben een principeverzoek ontvangen.
Fase 2 – Wij zijn gestart met de beoordeling van het principeverzoek.
Fase 3 – Het principeverzoek wordt besproken met de wethouder.

Project 31 afgehandeld: Dossier ingetrokken door initiatiefnemer

Project 32

info

Fase 27 – Het ontwerpbestemmingsplan wordt besproken met de wethouder.
Fase 28 – Het ontwerpbestemmingsplan wordt voorgelegd aan het college van B&W.
Fase 29 – De publicaties voor het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan worden verstuurd.

* betreft een projectafwijkingsbesluit i.p.v. een bestemmingsplanprocedure, waardoor de stappen niet exact overeenkomen