Kennisblog

Max Seelen
Jurist omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, handhaving)

‘Ik ben een (deels) zelfstandig jurist omgevingsrecht met een pragmatische en resultaatgerichte aanpak. Dat doe ik recht uit mijn hart: professioneel, met passie en betrokkenheid.
De opdrachtgevers die ik bedien zijn veelal overheden, bedrijven en advocatenkantoren. Ik heb veel ervaring op het gebied van (de juridische begeleiding en inhoud van) ruimtelijke plannen, milieueffectrapportages, omgevingsvergunningen en handhaving.
Verder is schrijven over dit prachtige rechtsgebied mijn passie, maar wel in een non-juridische stijl en toch binnen de juiste juridische kaders.’

Disclaimer

Motivering van een kruimelgeval is niet altijd een appeltje-eitje

Bij een ‘grote’ afwijking met het bestemmingsplan moet er elke keer een ruimtelijke onderbouwing worden opgetuigd met alle toeters en bellen. Bij een ‘kruimelgeval-afwijking’ hoeft dat niet. De Raad van State is daarom soms gauw klaar met beroepsgronden over motiveringsgebreken ...

Lees meer>>

Mag je verkeersmaatregelen in je bestemmingsplan opnemen?

Vaak is de leefbaarheid (qua geluid of luchtkwaliteit) van een woongebied gebaat met extra verkeersmaatregelen. Denk aan bijvoorbeeld het beperken van de maximaal toegestane snelheid of het invoeren van vrachtwagenverboden. Een beter woon- en leefklimaat door verkeersmaatregelen… Daar moeten we ...

Lees meer>>