Kennisblog

Max Seelen
Jurist omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, handhaving)

‘Ik ben een (deels) zelfstandig jurist omgevingsrecht met een pragmatische en resultaatgerichte aanpak. Dat doe ik recht uit mijn hart: professioneel, met passie en betrokkenheid.
De opdrachtgevers die ik bedien zijn veelal overheden, bedrijven en advocatenkantoren. Ik heb veel ervaring op het gebied van (de juridische begeleiding en inhoud van) ruimtelijke plannen, milieueffectrapportages, omgevingsvergunningen en handhaving.
Verder is schrijven over dit prachtige rechtsgebied mijn passie, maar wel in een non-juridische stijl en toch binnen de juiste juridische kaders.’

Disclaimer

Mag je verkeersmaatregelen in je bestemmingsplan opnemen?

Vaak is de leefbaarheid (qua geluid of luchtkwaliteit) van een woongebied gebaat met extra verkeersmaatregelen. Denk aan bijvoorbeeld het beperken van de maximaal toegestane snelheid of het invoeren van vrachtwagenverboden. Een beter woon- en leefklimaat door verkeersmaatregelen… Daar moeten we ...

Lees meer>>

‘Geen belang, geen actie’

Deze ongeschreven regel van ons bestuursprocesrecht geldt ook voor appellanten die tijdens de beroepsfase hun procesbelang verliezen. Bijvoorbeeld: omdat ze inmiddels ergens anders zijn gaan wonen. Een bestuursrechter toetst ambtshalve of degene die (hoger) beroep instelt, ook belanghebbende is in ...

Lees meer>>