Kennisblog

Max Seelen
Jurist omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, handhaving)

‘Ik ben een (deels) zelfstandig jurist omgevingsrecht met een pragmatische en resultaatgerichte aanpak. Dat doe ik recht uit mijn hart: professioneel, met passie en betrokkenheid.
De opdrachtgevers die ik bedien zijn veelal overheden, bedrijven en advocatenkantoren. Ik heb veel ervaring op het gebied van (de juridische begeleiding en inhoud van) ruimtelijke plannen, milieueffectrapportages, omgevingsvergunningen en handhaving.
Verder is schrijven over dit prachtige rechtsgebied mijn passie, maar wel in een non-juridische stijl en toch binnen de juiste juridische kaders.’

Disclaimer

Gelijke gevallen zijn niet gelijk wanneer er fouten zijn gemaakt

Je weigert namens B&W een omgevingsvergunning om een recreatiewoning te legaliseren. “Meten met twee maten,” aldus de initiatiefnemer. “De recreatiewoningen even verderop zijn ook gelegaliseerd met een omgevingsvergunning. Waarom die recreatiewoning van mij dan niet?” De initiatiefnemer doet dus een ...

Lees meer>>

Procedure voor een studentenhuis is relatief eenvoudig

Voor het verbouwen van bijvoorbeeld een kantoor tot een studentenhuis, is geen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van dit gebouw (art. 2.1, eerste lid, onder d Wabo) noodzakelijk. De verhuur van deze kamers is wat anders dan het ‘bedrijfsmatig of in ...

Lees meer>>

Planregels met een luchtje

Stel, in het buitengebied van jouw gemeente zijn veel veehouderijen aanwezig. Geur is dus nog wel een dingetje. Er is zelfs sprake van een overbelaste geursituatie. Om nu het woon- en leefklimaat te beschermen en te verbeteren wil je (namens ...

Lees meer>>

Motivering van een kruimelgeval is niet altijd een appeltje-eitje

Bij een ‘grote’ afwijking met het bestemmingsplan moet er elke keer een ruimtelijke onderbouwing worden opgetuigd met alle toeters en bellen. Bij een ‘kruimelgeval-afwijking’ hoeft dat niet. De Raad van State is daarom soms gauw klaar met beroepsgronden over motiveringsgebreken ...

Lees meer>>