Kennisblog

Max Seelen
Jurist omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, handhaving)

‘Ik ben een (deels) zelfstandig jurist omgevingsrecht met een pragmatische en resultaatgerichte aanpak. Dat doe ik recht uit mijn hart: professioneel, met passie en betrokkenheid.
De opdrachtgevers die ik bedien zijn veelal overheden, bedrijven en advocatenkantoren. Ik heb veel ervaring op het gebied van (de juridische begeleiding en inhoud van) ruimtelijke plannen, milieueffectrapportages, omgevingsvergunningen en handhaving.
Verder is schrijven over dit prachtige rechtsgebied mijn passie, maar wel in een non-juridische stijl en toch binnen de juiste juridische kaders.’

Disclaimer

De gemeentelijke coördinatieregeling is geen verplichting

“Nou, nou! Om het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor de windparken onderuit te halen moeten we maar liefst drie vrijwel identieke beroepsprocedures voeren bij twee verschillende rechterlijke instanties! Bij de rechtbank over de omgevingsvergunningen en bij de Raad van State ...

Lees meer>>

Mogen B&W in de bezwaarfase de ‘spelregels’ zomaar veranderen?

Je hebt een omgevingsvergunning. Deze vergunning wordt echter door B&W ingetrokken. Maar voor het intrekken van omgevingsvergunningen zijn ‘spelregels’ in de vorm van beleid opgesteld. Dit beleid kent een limitatieve opsomming van omstandigheden waaronder verleende omgevingsvergunningen mogen worden ingetrokken. En ...

Lees meer>>

Lang lelijk is niet lelijk

Iemand wil een lelijke romneyloods voor een hele lange periode in een ‘niet welstandsvrij gebied’ neerzetten. Tja, dat kan. Als de omgevingsvergunning voor bouwen maar voor 30 jaar of zo wordt aangevraagd. Natuurlijk, ik ga er hier even vanuit dat ...

Lees meer>>