Cuijk

Welkom

Welkom op onze webpagina voor bestemmingsplannen uit de gemeente Cuijk. Op deze pagina kunt u de voortgang zien van de plannen die bij Ordito ter begeleiding liggen. Via de projectcode die u van ons heeft gekregen kunt u hieronder uw project terugvinden. De voortgangmonitor wordt eens per week bijgewerkt.

Deze webpagina is een test om op deze wijze te werken, waarbij wij hopen u zo beter te kunnen informeren over de voortgang van uw plan.

Mocht u vragen hebben over uw plan, of suggesties hebben ter verbetering van deze pagina, dan kunt u het contactformulier invullen. U kunt ons ook bereiken via het e-mailadres taskforce@cuijk.nl of tijdens kantooruren (ma-do: 8:30-16:30) via telefoonnummer 06-19 95 53 77.

Hoe werkt het?

U ziet onderstaand een serie gekleurde “loopbalken”. Aan de lengte van de gekleurde balk is te zien hoever het plan zich bevindt in het proces. Het proces loopt vanaf het moment dat een eerste conceptbestemmingsplan is ingediend, tot het moment dat het plan vastgesteld is door de gemeenteraad van Cuijk.

In de “loopbalken” staat een projectcode vermeld. Zodra u de juiste projectcode heeft gevonden van uw plan, klikt u op de projectcode. Onder de “loopbalk” verschijnt dan de fase waarin uw plan zich bevindt. U kunt zien welke stappen eerder gezet zijn en welke stappen hierna volgen. Aan de kleur van de balk valt te zien of u als initiatiefnemer (groen) of de gemeente (oranje) aan zet is. Als het plan ter inzage ligt, dan is dat met een andere kleur (blauw) weergegeven. Een bewegende balk betekent dat het plan recent in status is veranderd.

Een totaaloverzicht van alle fasen kunt u hier vinden. Dit is een grove fasering van al het werk. Niet alle tussenstapjes staan hier (nog) tussen.

Disclaimer

Contactformulier:

Naam *

E-mailadres *

Telefoonnummer

Uw vraag

Project 1

info

Fase 5 – Het principebesluit wordt aan initiatiefnemer medegedeeld.
Fase 6 – Initiatiefnemer is aan zet om een concept van het bestemmingsplan aan te leveren.
Fase 7 – Wij hebben het concept bestemmingsplan ontvangen.

Project 2 afgerond: dossier wordt verder opgepakt door reguliere organisatie

Project 3

info

Fase 1 – Wij hebben een principeverzoek ontvangen.
Fase 2 – Wij zijn gestart met de beoordeling van het principeverzoek.
Fase 3 – Het principeverzoek wordt besproken met de wethouder.

Project 4

info

Fase 5 – Het principebesluit wordt aan initiatiefnemer medegedeeld.
Fase 6 – Initiatiefnemer is aan zet om een concept van het bestemmingsplan aan te leveren.
Fase 7 – Wij hebben het concept bestemmingsplan ontvangen.

Project 5

info

Fase 11 – Wij hebben het tweede concept bestemmingsplan ontvangen.
Fase 12 – Wij zijn gestart met de beoordeling van het tweede concept bestemmingsplan.
Fase 13 – Wij hebben initiatiefnemer de beoordeling van het tweede concept bestemmingsplan medegedeeld.

Project 6 afgerond: principeverzoek afgehandeld

Project 7

info

Fase 5 – Het principebesluit wordt aan initiatiefnemer medegedeeld.
Fase 6 – Initiatiefnemer is aan zet om een concept van het bestemmingsplan aan te leveren.
Fase 7 – Wij hebben het concept bestemmingsplan ontvangen.

Project 8

info

Fase 13 – Wij hebben initiatiefnemer de beoordeling van het tweede concept bestemmingsplan medegedeeld.
Fase 14 – Initiatiefnemer is aan zet om een voorontwerpbestemmingsplan aan te leveren.
Fase 15 – Wij hebben het voorontwerpbestemmingsplan ontvangen en controleren of alles goed is verwerkt.

Project 9

info

Fase 9 – Wij hebben initiatiefnemer de beoordeling van het concept bestemmingsplan medegedeeld.
Fase 10 – Initiatiefnemer is aan zet om tweede concept van het bestemmingsplan aan te leveren.
Fase 11 – Wij hebben het tweede concept bestemmingsplan ontvangen.

Project 10

info

Fase 20 – Het voorontwerpbestemmingsplan ligt ter beoordeling bij de vooroverlegpartners en/of 6 weken ter inzage voor inspraak.
Fase 21 – De ontvangen inspraak- en vooroverlegreacties worden door ons beoordeeld.
Fase 22 – De beoordeling van de inspraak- en vooroverlegreacties wordt naar de initiatiefnemer gestuurd evenals de definitieve anterieure overeenkomst ter ondertekening.

Project 11 afgerond: principeverzoek afgehandeld

Project 12

info

Fase 28 – Het ontwerpbestemmingsplan wordt voorgelegd aan het college van B&W.
Fase 29 – De publicaties voor het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan worden verstuurd.
Fase 30 – Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage voor zienswijzeperiode.

Project 13

info

Fase 5 – Het principebesluit wordt aan initiatiefnemer medegedeeld.
Fase 6 – Initiatiefnemer is aan zet om een concept van het bestemmingsplan aan te leveren.
Fase 7 – Wij hebben het concept bestemmingsplan ontvangen.

Project 14

info

Fase 5 – Het principebesluit wordt aan initiatiefnemer medegedeeld.
Fase 6 – Initiatiefnemer is aan zet om een concept van het bestemmingsplan aan te leveren.
Fase 7 – Wij hebben het concept bestemmingsplan ontvangen.

Project 15

info

Fase 5 – Het principebesluit wordt aan initiatiefnemer medegedeeld.
Fase 6 – Initiatiefnemer is aan zet om een concept van het bestemmingsplan aan te leveren.
Fase 7 – Wij hebben het concept bestemmingsplan ontvangen.

Project 16

info

Fase 1 – Wij hebben een principeverzoek ontvangen.
Fase 2 – Wij zijn gestart met de beoordeling van het principeverzoek.
Fase 3 – Het principeverzoek wordt besproken met de wethouder.

Project 17

info

Fase 0 – Nog niet gestart.
Fase 1 – Wij hebben een principeverzoek ontvangen.
Fase 2 – Wij zijn gestart met de beoordeling van het principeverzoek.

Project 18 afgerond: Bezwaar in de wacht i.v.m. mediation

Project 19

info*

Fase 42 – De publicaties voor de beroepstermijn van het bestemmingsplan worden verstuurd.
Fase 43 – Het vastgestelde bestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage voor beroepsperiode.
Fase 44 – Indien geen beroep wordt ingediend is het bestemmingsplan na afloop van de beroepsperiode onherroepelijk.

Project 20

info*

Fase 42 – De publicaties voor de beroepstermijn van het bestemmingsplan worden verstuurd.
Fase 43 – Het vastgestelde bestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage voor beroepsperiode.
Fase 44 – Indien geen beroep wordt ingediend is het bestemmingsplan na afloop van de beroepsperiode onherroepelijk.

Project 21

info*

Fase 22 – De beoordeling van de inspraak- en vooroverlegreacties wordt naar de initiatiefnemer gestuurd evenals de definitieve anterieure overeenkomst ter ondertekening
Fase 23 – Initiatiefnemer is aan zet om het ontwerpbestemmingsplan gereed te maken (en om de anterieure overeenkomst te ondertekenen).
Fase 24 – Wij hebben het ontwerpbestemmingsplan en de ondertekende overeenkomst ontvangen.

Project 22

Project 22 info

Fase 0 – Nog niet gestart.
Fase 1 – Wij hebben een principeverzoek ontvangen.

Project 23

Project 23 info

Fase 1 – Wij hebben een principeverzoek ontvangen.
Fase 2 – Wij zijn gestart met de beoordeling van het principeverzoek.
Fase 3 – Het principeverzoek wordt besproken met de wethouder.

Project 24

info

Fase 5 – Het principebesluit wordt aan initiatiefnemer medegedeeld.
Fase 6 – Initiatiefnemer is aan zet om een concept van het bestemmingsplan aan te leveren.
Fase 7 – Wij hebben het concept bestemmingsplan ontvangen.

Project 25 afgerond: Principeverzoek afgehandeld

Project 26

Project 26 info

Fase 0 – Nog niet gestart.
Fase 1 – Wij hebben een principeverzoek ontvangen.
Fase 2 – Wij zijn gestart met de beoordeling van het principeverzoek.

Project 27

Project 27 info

Fase 0 – Nog niet gestart.
Fase 1 – Wij hebben een principeverzoek ontvangen.
Fase 2 – Wij zijn gestart met de beoordeling van het principeverzoek.

Project 28

info

Fase 13 – Wij hebben initiatiefnemer de beoordeling van het tweede concept bestemmingsplan medegedeeld.
Fase 14 – Initiatiefnemer is aan zet om een voorontwerpbestemmingsplan aan te leveren.
Fase 15 – Wij hebben het voorontwerpbestemmingsplan ontvangen en controleren of alles goed is verwerkt.

Project 29

Project 29 info

Fase 0 – Nog niet gestart.
Fase 1 – Wij hebben een principeverzoek ontvangen.

Project 30

info

Fase 42 – De publicaties voor de beroepstermijn van het bestemmingsplan worden verstuurd.
Fase 43 – Het vastgestelde bestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage voor beroepsperiode.
Fase 44 – Indien geen beroep wordt ingediend is het bestemmingsplan na afloop van de beroepsperiode onherroepelijk.

Project 31

Project 31 info

Fase 0 – Nog niet gestart.
Fase 1 – Wij hebben een principeverzoek ontvangen.

Project 32

Project 32 info

Fase 0 – Nog niet gestart.
Fase 1 – Wij hebben een principeverzoek ontvangen.

* betreft een projectafwijkingsbesluit i.p.v. een bestemmingsplanprocedure, waardoor de stappen niet exact overeenkomen

Frank HabrakenCuijk