Nieuws

Wanneer het gebruiksrecht van een onherroepelijke bouwvergunning niet meer ‘houdbaar’ is

“Waarom krijg ik nou een agrarische bestemming met persoonsgebonden overgangsrecht om op mijn perceel te wonen? Onder het regime van de Woningwet heb ik in 1964 een bouwvergunning gekregen voor het bouwen van een woning. Die vergunning is natuurlijk allang onherroepelijk. Daarmee heb ik ook een gebruiksrecht om daar te wonen. En dus had de gemeenteraad voor mijn perceel een woonbestemming moeten opnemen!” Aldus een verongelijkte appellant.

Helaas, dit pleidooi kreeg geen gehoor bij onze hoogste bestuursrechter. Natuurlijk, met deze bouwvergunning voor een woning is ook het gebruik als zodanig vergund. En normaal gesproken heb je dan ook als vergunninghouder een hele sterke troef in handen. De rechtszekerheid is immers een groot goed.

Maar na 1964 zijn er door de gemeenteraad tot driemaal toe bestemmingsplannen Buitengebied vastgesteld, die dit vergunde gebruik helemaal niet hadden opgenomen.
Zo werd met de vaststelling van het huidige bestemmingsplan een woonbestemming in het landbouwontwikkelingsgebied nog als onwenselijk beschouwd.

In het nu bestreden vastgestelde bestemmingsplan krijgt het betrokken perceel opnieuw geen woonbestemming. Voor de vierde keer dus nu. Het perceel krijgt een agrarische bestemming met persoonsgebonden overgangsrecht voor wonen. Een woonbestemming zit er echter niet in.

Na inwerkingtreding van een nieuw (het huidige) planologisch regime waarin dit gebruik als wonen niet is opgenomen, komt immers bij de vaststelling van een daarop volgend planologisch regime in beginsel geen doorslaggevende betekenis meer toe aan de onherroepelijke bouwvergunning waaruit dat gebruiksrecht voortvloeide.

De oude bouwvergunning kan het beroepschrift van de appellant dus niet ‘redden’. Het gebruik van het gebouw als woning in de drie voorgaande bestemmingsplannen was al niet meer als zodanig was bestemd. En ‘viermaal is scheepsrecht’ kennen we immers niet.

Bron: ABRvS 18 maart 2020, nr. 201801850/5/R2

Frank HabrakenWanneer het gebruiksrecht van een onherroepelijke bouwvergunning niet meer ‘houdbaar’ is