Nieuws

Een gebruiksverbod in een bestemmingsplan voor mensen buiten een woondoelgroep kan natuurlijk niet

In het geding is een bestemmingsplan voor starterswoningen. Alleen is het niet de bedoeling dat iedere starter hier mag wonen. Alleen jongeren en starters (één- en tweepersoonshuishoudens) uit het dorp zelf (!).

Omwonenden zien echter dat niet in de planregels is geborgd dat uitsluitend jongeren en starters uit het dorp in de nieuwe woningen mogen wonen. Ook zijn de omwonenden bang voor geluidsoverlast wanneer er gezinnen met kinderen in de woningen gaan wonen.

De Afdeling maakt korte metten met dit betoog. Een bestemmingsplan mag natuurlijk geen verbod op het gebruik van de woningen bevatten door personen buiten de ‘woondoelgroep’. Zo’n onderscheid is niet alleen discriminerend (persoonlijk toevoeging), maar is volgens de Afdeling ook niet ruimtelijk relevant. Het opnemen van zo’n ‘herkomstbepaling’ in de planregels zou daarom ook niet ruimtelijk relevant zijn.

Bron: ABRvS, 8 januari 2020, nr. 201902339/1/R1. Ook al eerder bepaald in ABRvS 4 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:248 en ABRvS 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:705.

Frank HabrakenEen gebruiksverbod in een bestemmingsplan voor mensen buiten een woondoelgroep kan natuurlijk niet