Nieuws

Checklist voor het toetsen van (kleinschalig) ‘gebruik’ aan het bestemmingsplan

Een paardenliefhebber houdt bij zijn vrijstaande woning een aantal paarden. Het gaat slechts om twee paarden. Een hobby dus. “Dit gaat prima samen met de woonbestemming. Niks aan de hand!” Aldus de paardenliefhebber.
Maar zijn buurman is helemaal geen paardenliefhebber. “Wat dacht je van de geluid- en geurhinder van die paarden! Ook trekken die beesten allerlei insecten en ongedierte aan! Gemeente, doe wat!”

Ruimtelijke uitstraling

Vraag (aan de gemeente) is dus of er überhaupt sprake is van strijdig gebruik. Deze vraag moet worden beantwoord aan de hand van de ‘ruimtelijke uitstraling’ die dat gebruik heeft. Waar moet je dan op letten?
Nou, denk hierbij aan:
– Aard, omvang en intensiteit van het gebruik.
– Betrek hierbij ook de aard en de omgeving en – in het onderhavige geval – de relatie van het perceel tot het buitengebied.
– En is deze ruimtelijke uitstraling zodanig dat deze niet meer past bij de woonfunctie van het perceel.
In deze zaak had zowel de rechtbank als de Afdeling overwogen dat de ‘ruimtelijke uitstraling’ van het gebruik niet meer past bij de woonbestemming. In deze zaak had dit vooral met de nabijgelegen woonomgeving te maken.

Bedrijfsmatig gebruik

In een andere kwestie ging het om de vraag of het stallen van motorvoertuigen in overeenstemming was met een woonbestemming. Ook hier werd de vraag beantwoord aan de hand van de ‘ruimtelijke uitstraling’ die dit bedrijfsmatig gebruik had. Hierbij passeerden de volgende vragen de revue:
– Valt die uitstraling (en de hinder) nog te rijmen met de woonfunctie van het perceel?
– Hebben de activiteiten een beroepsmatig of een hobbymatig karakter?
– Is het bedrijf ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel? En zo ja, hoe luidt de omschrijving van dit bedrijf dan?
– Hoe wordt het perceel feitelijk gebruikt?
– Overigens is niet van belang hoe het bedrijf in het kader van de Wet milieubeheer wordt gekwalificeerd.
Al met al levert deze jurisprudentie een handige checklist op wanneer het gaat om het toetsen van (kleinschalig) ‘gebruik’ aan een bestemmingsplan. Hierbij speelt vooral het feitelijk gebruik van de gronden en de omgeving een hoofdrol.

Bron: ABRvS 20 november 2019, nr. 201900123/1/A1 en ABRvS 7 december 2011, nr. 201103400/1/H1

Frank HabrakenChecklist voor het toetsen van (kleinschalig) ‘gebruik’ aan het bestemmingsplan