Nieuws

Tijdstip toetsingsadvies Commissie voor de milieueffectrapportage

Een milieueffectrapportage moet klaar zijn wanneer een ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Op dat moment moet ook de Commissie voor de milieueffectrapportage zijn gevraagd advies te geven over deze planMER (en als je slim bent, vraag je de commissie ook de zienswijzen over milieu te betrekken bij hun advies).

Op het moment dat de planMER en het ontwerp bestemmingsplan dus ter inzage liggen, is de kans erg groot dat er tijdens de inzage- / zienswijzetermijn nog geen advies van deze commissie op tafel ligt. Het definitieve toetsingsadvies volgt vaak pas later.

Kun je dan B&W verwijten dat ze een planMER ter inzage hebben gelegd, waarvan ze niet wisten of deze (voor de commissie) aanvaardbaar was/is?

Neen. Dit verwijt wordt kennelijk vaker door een appellant gemaakt. Maar de Afdeling heeft dit jaar al tot tweemaal toe uitgesproken dat deze werkwijze geheel conform de Wet milieubeheer is.

Bron: ABRvS 7 november 2018, nr. 201707660/1/R3 en 201710405/1/R3 en ABRvS 21 februari 2018, nr. 201608423/1/R6 en 201703826/1/R6

Frank HabrakenTijdstip toetsingsadvies Commissie voor de milieueffectrapportage