Nieuws

Kan een dossier door één ambtenaar onbevooroordeeld worden behandeld?

Een complex dossier en ons omgevingsrecht gaan vaak hand in hand. Vanuit de bedrijfsvoering van een gemeente en vanuit efficiencyoverwegingen is het dan ook logisch dat vaak één ambtenaar van de gemeente dit dossier behandelt (afgezien van het leveren van input van collega’s).

Eén ambtenaar als contactpersoon. Diezelfde ambtenaar als auteur van het collegeadvies, van het concept van het primaire besluit én als auteur van het concept besluit op bezwaar. Daarnaast als vertegenwoordiger van het college op een hoorzitting van de commissie bezwaarschriften en als vertegenwoordiger van het college bij de rechtbank en de Raad van State.

“Maar dan gebeurt alles door dezelfde persoon! De mening van die persoon staat dan al vast en daardoor kan er geen sprake meer zijn van een objectieve heroverweging!” Zo luidt dan nog wel eens het bezwaar van een burger die zich niet kan vinden in het besluit op bezwaar en de uitspraak van de rechtbank.

“Nee, dat is onzin! De Algemene wet bestuursrecht verzet zich niet tegen deze werkwijze. Beide besluiten (primaire besluit en besluit op bezwaar) worden immers door B&W zelf genomen en bij de heroverweging in bezwaar is een onafhankelijke commissie bezwaarschriften om advies gevraagd.” Aldus een geparafraseerde weergave van het oordeel van de Raad van State.

Je zou nog kunnen betogen dat een primair besluit kan worden gemandateerd. Ook naar één persoon. Maar daar staat dan tegenover dat de meeste gemeenten wel een commissie bezwaarschriften kennen waarbij in ieder geval de voorzitter onafhankelijk is (artikel 7:13 Algemene wet bestuursrechter).

Daarnaast mag op een bezwaarschrift niet op grond van een mandaat worden besloten door degene die het primaire besluit in mandaat heeft genomen (artikel 10:3, lid 3 Algemene wet bestuursrecht). Op deze manier is ook gewaarborgd dat in de bezwaarfase een zorgvuldige en objectieve heroverweging van het primaire besluit plaatsvindt.

Bron: ABRvS 8 augustus 2018, nr. 201800669/1/A2 (zie ook ABRvS 22 maart 2006, nr. 200504508/1)

Frank HabrakenKan een dossier door één ambtenaar onbevooroordeeld worden behandeld?