Nieuws

Rechter geeft geen gehoor aan uitsluitend audio-opnames van een hoorzitting bezwaarfase

Hoor en wederhoor. Een belangrijk beginsel in ons (bestuurs)procesrecht. Dit gebeurt bijvoorbeeld met een hoorzitting tijdens de bezwaarprocedure. B&W verdedigen hun besluit en reageren op de bezwaren. En de bezwaarmaker krijgt de gelegenheid om zijn bezwaren nog eens mondeling toe te lichten.

Meerwaarde
Vaak vindt deze hoorzitting plaats bij een speciaal ingestelde onafhankelijke hoorcommissie.
B&W laten zich in (veruit) de meeste gevallen vertegenwoordigen door een betrokken jurist.
De verantwoordelijke wethouder (laat staan het voltallige college zelf) zal zelden of nooit bij zo’n hoorzitting aanwezig zijn. En om nou een weloverwogen besluit op bezwaar te nemen, is het voor B&W in dat geval wel handig wanneer er een verslag van de hoorzitting is gemaakt.

Maar ook (bij een eventueel beroep) zal een rechter blij zijn wanneer er een verslag bij het procesdossier zit. De rechter zal dit immers gebruiken bij zijn oordeelsvorming.

Kortom, dit verslag heeft echt wel meerwaarde in ons bestuursprocesrecht. Vandaar ook de wettelijke eis dat van het horen tijdens de bezwaarfase een verslag wordt gemaakt (artikel 7:7 Algemene wet bestuursrecht).

Hoe
Met de wettelijke eis van het maken van een verslag bedoelt de wetgever een ‘schriftelijk’ verslag. Kennelijk is dit niet bij iedere gemeente bekend. In een handhavingszaak die zich afspeelde ergens in het midden van het land werd volstaan met een audio-opname van de hoorzitting. Dat mag dus niet.

Maar hoe dan wel?

  • Een afzonderlijk verslag natuurlijk. Dit gebeurt – denk ik – ook het meest en heeft ook de voorkeur. Je kunt overigens volstaan met een beknopte, zakelijke vermelding van wat is gezegd. Dat is prima. Een woordelijke weergave is nergens voor nodig.
  • Ook uit de beslissing op bezwaar kan blijken wat op de hoorzitting is besproken.
  • En wanneer men uit het advies van de commissie bezwaarschriften kan afleiden wat de standpunten van alle partijen tijdens de hoorzitting zijn geweest, dan kunnen B&W (met het besluit op bezwaar) of de rechter (in beroep) dit gebrek passeren met artikel 6:22 Algemene wet bestuursrecht. Voorwaarde is wel dat belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld. Maar deze optie heeft natuurlijk niet de voorkeur.

Bron: o.a. rechtbank Midden-Nederland 27 juni 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:2917

Frank HabrakenRechter geeft geen gehoor aan uitsluitend audio-opnames van een hoorzitting bezwaarfase