Nieuws

Bestuursrechter is gauw klaar met discussies over brandonveilige bed & breakfasts

Bestuursrechter is gauw klaar met discussies over brandonveilige bed & breakfasts

Bed & Breakfasts (B&B’s) schieten al jaren als paddenstoelen uit de grond. Het lijkt ook zo gemakkelijk. Verbouw een deel van je woning tot extra slaapruimtes en leg je gasten zo goed mogelijk in de watten met een overheerlijk ontbijtje.

Ik chargeer hier natuurlijk een beetje. Maar wat hierbij nog wel eens over het hoofd wordt gezien, is dat zo’n logies gepaard kan gaan met de nodige investeringen in brandveiligheidsvoorzieningen.

Dit geldt zeker wanneer er voor het gehele pand slechts één toegangsdeur (gezamenlijke verkeersroute) aanwezig is én er sprake is van meer dan één gastenverblijf. In dat geval valt de B&B simpelweg onder het begrip ‘logiesgebouw’ in de zin van ons Bouwbesluit.

En dan kan er sprake zijn van een brandonveilige situatie, omdat er – bijvoorbeeld – geen brandmeldinstallatie aanwezig is (als artikel 6.20 Bouwbesluit dit vereist, hetgeen onder meer afhankelijk is van de gebruiksoppervlakte van de B&B). In dat geval zijn B&W bevoegd om hiertegen handhavend op te treden.

“Maar mijn B&B voldoet toch aan de voorwaarden van het gemeentelijk beleid / verordening voor een B&B?” Aldus de overtreder / exploitant van de B&B in een ultieme poging om zijn zaak te bepleiten.

Helaas, hiermee wordt de overtreding met het Bouwbesluit (artikel 1b Woningwet) niet ongedaan gemaakt. De bestuursrechter is hier gauw klaar mee.

Bron: ABRvS 22 augustus 2018, nr. 201705936/1/A1 (zie ook ABRvS 11 juli 2018, nr. 201704197/1/A1).

Frank HabrakenBestuursrechter is gauw klaar met discussies over brandonveilige bed & breakfasts