Nieuws

Gelijke gevallen zijn niet gelijk wanneer er fouten zijn gemaakt

Je weigert namens B&W een omgevingsvergunning om een recreatiewoning te legaliseren. “Meten met twee maten,” aldus de initiatiefnemer. “De recreatiewoningen even verderop zijn ook gelegaliseerd met een omgevingsvergunning. Waarom die recreatiewoning van mij dan niet?”
De initiatiefnemer doet dus een beroep op het gelijkheidsbeginsel.

Alleen nu blijkt dat bij de beoordeling van die andere vergunningaanvragen fouten zijn gemaakt. Die omgevingsvergunningen zijn daarom (deels) onterecht verleend.

Vervelend natuurlijk. Alleen het gelijkheidsbeginsel strekt niet zo ver dat B&W die gemaakte fouten moeten herhalen. Deze rechtspraak is inmiddels in rots gebeiteld.

Ons omgevingsrecht leent zich hier ook eigenlijk niet voor. Vaak zijn bij zaken binnen dit rechtsgebied immers ook belangen van derden betrokken.

Bron: gisteren weer eens bepaald in ABRvS 22 augustus 2018, nr. 201707672/1/A1

Frank HabrakenGelijke gevallen zijn niet gelijk wanneer er fouten zijn gemaakt