Nieuws

Raad van State zet op een rijtje waarom je het ‘kruimelgeval’ bijbehorend bouwwerk heel ruim moet uitleggen

Onze hoogste bestuursrechter gaf afgelopen woensdag een fraaie opsomming voor welke bouwplannen je een ‘kruimelgeval’ voor een ‘bijbehorend bouwwerk of een uitbreiding daarvan’ kunt toepassen. En dat zijn veel bouwplannen!

Denk hierbij in elk geval aan:

  • Een uitbreiding van een hoofdgebouw. Uiteraard moet dit hoofdgebouw netjes op grond van het bestemmingsplan zijn toegestaan (zie immers ook de begrippen ‘bijbehorend bouwwerk’ en ‘hoofdgebouw’ in artikel 1 van Bijlage II van het Bor).
  • Daarnaast is dit kruimelgeval niet beperkt tot de uitbreiding van een reeds bestaand gebouw (vaste jurisprudentie inmiddels).
  • Verder heeft de wetgever in 2010 al het criterium ‘op de grond staand’ uit de definitie van ‘bijbehorend bouwwerk’ verwijderd. Deze beperking was immers niet gewenst. Dit kruimelgeval geldt sindsdien dan ook voor ‘niet op de grond gelegen bijbehorende bouwwerken.’ Denk hierbij aan kelders en aan- en uitbouwen op hoger gelegen verdiepingen.
  • Laat je ook niet misleiden door het begrip ‘kruimelgeval’. Zo worden deze ‘omgevingsvergunningen om af te wijken’ nog altijd wel genoemd, maar deze categorie ‘afwijkingen’ kun je eigenlijk geen kruimels meer noemen. B&W hoeven deze bevoegdheid echt niet meer te beperken tot planologisch ondergeschikte gevallen. Dit heeft de Raad van State ook al in 2011 bevestigd.
  • En de toepassing van dit kruimelgeval is niet beperkt tot één bijbehorend bouwwerk per perceel of aanvraag om omgevingsvergunning.

Enfin, de wetgever en vervolgens de bestuursrechter hebben in de afgelopen jaren de reikwijdte van dit kruimelgeval (en andere kruimelgevallen overigens ook) flink verruimd. De boodschap van wetgever en bestuursrechter is dan ook: “Dit kruimelgeval dien je ruim uit te leggen!”

En voor een initiatiefnemer is dit natuurlijk fijn. De reguliere procedure voor dit kruimelgeval is – over het algemeen – veel sneller en goedkoper dan de uitgebreide procedure die we kennen. Bovendien kent deze procedure een fatale termijn: hebben B&W niet op tijd een besluit genomen, dan is de vergunning verleend.

Bron: ABRvS 25 april 2018, nr. 201606780/1/A1

Frank HabrakenRaad van State zet op een rijtje waarom je het ‘kruimelgeval’ bijbehorend bouwwerk heel ruim moet uitleggen