Nieuws

Kans op proceskostenveroordeling in ons omgevingsrecht neemt toe

Vorige week heeft de Raad van State de rechtspraktijk ‘voorlichting gegeven’. Het ging om de ‘proceskostenveroordeling’ in zaken die aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden voorgelegd. Voor ons gaat het dus vooral om de besluiten binnen het omgevingsrecht.

Een bestuursrechter is (bij uitsluiting) bevoegd om een partij te veroordelen in de (proces)kosten die een andere partij in een beroepszaak heeft moeten maken (art. 8:75 Awb). En hierbij was voor de Raad van State tot nu toe (als regel) de rechtmatigheid van het bestreden besluit bepalend of een proceskostenveroordeling op z’n plaats was.

De andere hoogste bestuursrechters (die weer over andere besluiten binnen ons bestuursrecht oordelen) kenden echter een andere benadering. Voor deze bestuursrechters was / is (als regel) het al dan niet slagen van het ingestelde rechtsmiddel bepalend. Zij vinden het namelijk niet fair dat wanneer iemand met succes hoger beroep instelt, deze persoon zijn of haar proceskosten niet vergoed krijgt.

Omwille van de rechtseenheid binnen ons bestuursrecht sluit de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich nu aan bij deze rechtspraak. Dit betekent dat wanneer een hoger beroep slaagt, de kosten van dit beroep (in beginsel) voor risico van het college van B&W komen. Zelfs als het bestreden besluit uiteindelijk rechtmatig blijkt.

Bron: ABRvS 4 april 2018, nr. 201703584/1/A1

Frank HabrakenKans op proceskostenveroordeling in ons omgevingsrecht neemt toe