Nieuws

Wanneer beroepsgronden over brandveiligheid verspilde moeite zijn of juist niet

In het geding is een omgevingsvergunning voor kamergewijze verhuur. De appellant ‘schreeuwt moord en brand’ en wijst de rechter op de eisen die ons Bouwbesluit (2012) stelt aan vluchtroutes en loopafstanden in verband met brandveiligheid.

Verspilde moeite. Deze eisen zijn natuurlijk alleen bedoeld om de belangen van de bewoners van het betrokken pand te beschermen. Het beroep op deze normen van het Bouwbesluit kunnen dus nooit leiden tot vernietiging van de omgevingsvergunning (relativiteitsvereiste ex art. 8:69a Awb).

Maar in hetzelfde beroepschrift stelt hij ook de brandwerendheid van het betrokken pand ter discussie. En aangezien hij eigenaar is van het aangrenzend pand, vindt er nu wel een inhoudelijke discussie plaats over deze brandveiligheidsvoorschriften van het Bouwbesluit.

Dit was echter anders geweest wanneer zijn pand hier (bijvoorbeeld) enkele tientallen meters vandaan zou liggen (zie ABRvS 12 oktober 2011, nr. 201106163/1/H1).

Bron: ABRvS 4 april 2018, nr. 201607414/1/A1

Frank HabrakenWanneer beroepsgronden over brandveiligheid verspilde moeite zijn of juist niet