Nieuws

Procedure voor een studentenhuis is relatief eenvoudig

Voor het verbouwen van bijvoorbeeld een kantoor tot een studentenhuis, is geen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van dit gebouw (art. 2.1, eerste lid, onder d Wabo) noodzakelijk.

De verhuur van deze kamers is wat anders dan het ‘bedrijfsmatig of in het kader van verzorging verschaffen van nachtverblijf’ (in de zin van art. 2.2, eerste lid, onder a Bor). Hierbij moet je meer denken aan ziekenhuizen, verpleeghuizen, hotels en pensions en dus niet aan een kamergewijze verhuur als een studentenhuis.

Dit heeft procedureel als voordeel dat je – als vergunningverlener – de vergunning voor de verbouwing met een reguliere procedure (art. 3.7 Wabo) kunt doorlopen.

Aangezien er geen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik noodzakelijk is, is een uitgebreide voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Awb) ook nergens voor nodig (art. 3.10, eerste lid, onder b Wabo).

Bron: zonder poespas de kern van ABRvS 4 april 2018, nr. 201607414/1/A1, r.o. 3.1 (zie ook ABRvS 16 januari 2013, nr. 201204102/1/A1)

Frank HabrakenProcedure voor een studentenhuis is relatief eenvoudig