Nieuws

Niet alle burenruzies kunnen over de rug van de gemeente worden uitgevochten

Tja, het komt (helaas) nog wel eens voor dat een burenruzie over de rug van de gemeente wordt beslecht. Vaak tijdrovend en – als je bedenkt hoeveel uren hier soms mee gemoeid zijn – erg kostbaar voor de gemeenschap.

Maar goed, wanneer een conflict een aspect raakt van ons omgevingsrecht / bestuursrecht, dan heeft een gemeente vaak geen keuze. Zeker, buurtbemiddeling kan nog wel eens soelaas bieden. Alleen zijn burenruzies soms al zodanig geëscaleerd, dat ook die bemiddelaar niet meer welkom is.

Toch is het voor de gemeente wel de moeite waard om eens kritisch te bekijken of een burenruzie wel in haar invloedssfeer ligt.

Rijdende rechter
Stel nou, buurman & buurman hebben ruzie over overhangende takken van een boom van de ene buurman bij de andere buurman. Dit komt nog wel eens voor nietwaar? De “Rijdende rechter” ontleent zijn bestaansrecht aan dergelijke ruzies.

De ene buurman klimt in de pen en schrijft een verzoek tot handhaving naar het college van burgemeester en wethouders. Je kunt dit verzoek tot handhaving (namens het college) heel eenvoudig afwijzen.
Er is immers geen sprake van een overtreding waartegen het college bestuursrechtelijk kan optreden. Zo’n conflict tussen deze buurmannen over het onderhoud van beplanting die over de perceelgrens groeit valt namelijk onder het privaatrecht.

Potje bier
Hoe de buurman (die last heeft van de overhangende takken van zijn buurman) dit dan moet aanpakken?

Nou, wellicht kan het probleem al worden opgelost zonder juridisch gedoe. Wellicht met een goed gesprek onder het genot van een kopje koffie of een potje bier. Dat heeft natuurlijk altijd de voorkeur.

Mochten buurman & buurman echter niet zo’n warme relatie hebben, dan bepaalt ons Burgerlijk Wetboek (in artikel 5:44) dat de buurman niet zomaar het overhangend groen mag snoeien. Ook niet als hij het netjes vraagt, maar hij van de andere buurman geen toestemming krijgt.

In dat geval moet de ene buurman de andere buurman schriftelijk verzoeken het overhangend groen zelf in te korten. Hij moet dan in zijn brief wel een redelijke termijn geven. Denk aan een maand of zo.

Wanneer de aangemaande buurman zonder goede reden het groen niet binnen die maand snoeit, dan mag de andere buurman zelf zijn snoeischaar pakken.

Ondanks de essentie van de uitspraak van afgelopen week, werd het conflict in die zaak toch via de gemeente bij de bestuursrechter uitgevochten. Maar met deze uitspraak in de hand kun je nu heel simpel een soortgelijk verzoek tot handhaving afwijzen. Verwijs gewoon naar deze uitspraak.

Klaar. “A je to”.

Bron: ABRvS 15 november 2017, nr. 201609226/1/A1

Frank HabrakenNiet alle burenruzies kunnen over de rug van de gemeente worden uitgevochten