Nieuws

Het recht om een schriftelijke zienswijze en een mondelinge zienswijze in te dienen bestaat niet

Een bestemmingsplan doorloopt de ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’ (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht). Een onnodig moeilijke naam (vanuit de wetsgeschiedenis overigens wel verklaarbaar) voor een procedure die in de kern eigenlijk simpel is:

  • een ontwerp bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd;
  • iedereen mag hier iets van vinden met een zienswijze en krijgt hiervoor 6 weken;
  • daarna worden (eventuele) zienswijzen afgewogen en het bestemmingsplan vastgesteld of geweigerd.

Wil je een zienswijze indienen? Dan kan dat schriftelijk OF mondeling (artikel 3:15 Algemene wet bestuursrecht). De gemeente kan jou niet voorschrijven je zienswijze bijvoorbeeld alleen schriftelijk in te dienen. Je hebt altijd een keuze. Dit moet ook in de publicatie van het ontwerpplan staan.

En als je er behoefte aan hebt en de gemeente staat hier ook open voor, dan bestaat er natuurlijk altijd de mogelijkheid om je zienswijze schriftelijk EN mondeling naar voren te brengen.

Maar wanneer je in je schriftelijke zienswijze aangeeft, dat je ook nog een mondelinge toelichting wil geven op je zienswijze, dan is de gemeente niet verplicht om dat te doen. Claim je wel dit recht bij de bestuursrechter, dan zal de rechter je geen gelijk geven.

Bron: ABRvS 6 september 2017, nr. 201607385/1/R3 en 201607386/1/R3

Frank HabrakenHet recht om een schriftelijke zienswijze en een mondelinge zienswijze in te dienen bestaat niet