Nieuws

Waar je bij de Raad van State in elk geval nooit een discussie over hoeft te beginnen!

Absoluut zinloos! Kennelijk gebeurt het nog steeds. Zo ook afgelopen week in een beroepszaak over een bestemmingsplan.

Eigenaren van percelen die grenzen aan het plangebied worden niet als belanghebbende (artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht) aangemerkt. Daardoor zou hun beroep niet-ontvankelijk zijn.

Met die insteek van de gemeenteraad in kwestie zouden deze eigenaren geen enkele kans krijgen om hun inhoudelijke bezwaren over dit bestemmingsplan bij de hoogste bestuursrechter aan te kaarten.

Alleen de Raad van State gaat hier – voor zover mij bekend – nooit in mee. Wanneer het gaat om bestemmingsplannen of omgevingsvergunningen voor bouwen staan eigenaren of bewoners van het naastgelegen perceel nooit ‘buitenspel’. Ze hebben immers altijd een rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken belang.

Zelfs wanneer er op dit perceel geen enkele bebouwing aanwezig is en er ook geen ontwikkelingen zijn te verwachten. En zelfs wanneer de woning van de eigenaar van het aangrenzend perceel op maar liefst 1900 meter van het vergunde bedrijf ligt en er daardoor geen milieugevolgen zijn te verwachten (ABRvS 13 juni 2007, nr. 201606717/1/R2)…

Ja, zelfs dan hoef je (wanneer je het bestuursorgaan vertegenwoordigt) in Den Haag geen discussie hierover te beginnen. Verspilde moeite.

Bron: ABRvS 23 augustus 2017, nr. 201606717/1/R2

Frank HabrakenWaar je bij de Raad van State in elk geval nooit een discussie over hoeft te beginnen!