Nieuws

Hoe je kinderlijk eenvoudig bij een voorlopige voorziening binnen ‘5 minuten’ buiten staat en iedereen weer tevreden naar huis gaat

Dit is vooral heel gemakkelijk wanneer je als gemeente(raad) voor je eigen gronden een bestemmingsplan hebt vastgesteld. Maar ook wanneer de gronden van het plangebied niet in gemeentelijk bezit zijn, kun je heel eenvoudig de uitkomst van een voorlopige voorziening ‘sturen’, mits dan die eigenaren (ook) bereid zijn om even te wachten met de uitvoering van het bestemmingsplan.

Bedoeling

In een voorlopige voorziening bij de Raad van State (afgelopen dinsdag) was een bestemmingsplan voor woningbouw in het geding. De gronden zijn in eigendom van de gemeente. Het is de bedoeling dat die straks worden verkocht aan een collectief van particulieren die hier zelf hun woningen op gaan bouwen.

Omwonenden vinden dit maar niks. Ze willen helemaal geen nieuwe woningen voor hun deur. Naast (uiteraard) een beroep volgt er een verzoek om voorlopige voorziening. Hiermee willen ze bereiken dat er in het plangebied geen woningen mogen worden gebouwd totdat de Afdeling in de bodemprocedure uitspraak heeft gedaan over hun beroep. Op die manier kunnen ook de bomen die daar nu staan (voorlopig) behouden blijven.

Kinderlijk eenvoudig

Vertegenwoordig jij de gemeenteraad en heeft jouw gemeente er geen problemen mee om even te wachten op die bodemprocedure voordat de gronden worden verkocht, geef dan (ook tijdens de zitting) simpelweg aan dat de gemeente in de hoedanigheid van eigenaar van die gronden geen aanvraag voor een omgevingsvergunning (voor de activiteiten bouwen en het vellen van bomen) indient totdat het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Gevolg: het spoedeisend belang van de voorlopige voorziening is er dan niet meer. De voorlopige voorziening zal worden afgewezen.
Binnen ‘5 minuten’ sta je buiten en gaat iedereen weer tevreden naar huis.
Kinderlijk eenvoudig toch?

Bron: Vz. ABRvS 29 augustus 2017, nr. 201704129/2/R3

Frank HabrakenHoe je kinderlijk eenvoudig bij een voorlopige voorziening binnen ‘5 minuten’ buiten staat en iedereen weer tevreden naar huis gaat