Nieuws

“Omwonenden moeten toestemming geven voor toepassing van een wijzigingsbevoegdheid”

Nou, ik dacht het niet! De appellant sprak weliswaar deze wens uit, maar de Raad van State liet deze wens niet uitkomen. “Dit past niet in ons stelsel van de Wet ruimtelijke ordening,” aldus onze hoogste bestuursrechter. Punt. Geen verdere tekst en uitleg. Geen nadere motivering.

‘Fair trial’

En dat is eigenlijk wel jammer natuurlijk. De appellant is hoogstwaarschijnlijk niet dagelijks bezig met de Wet ruimtelijke ordening en heeft dan ook geen idee wat de Raad van State bedoelt met de uitspraak dat zijn wens niet past in ons stelsel van de Wet ruimtelijke ordening.

Gelukkig werd de appellant in deze zaak vertegenwoordigd door een deskundige op dit terrein, maar dat hoeft in ons bestuursprocesrecht niet altijd het geval te zijn. Het is dus wel zo netjes om in de uitspraak even wat tekst en uitleg te geven.

Los hiervan: net als elk bestuursorgaan, is ook de rechterlijke macht gehouden aan het motiveringsbeginsel. Voor de appellant (en andere betrokkenen) moet het kenbaar zijn op welke gronden de bestuursrechter tot zijn beslissing is gekomen. Dit is in algemene zin gecodificeerd in onze Grondwet (artikel 121) en een beginsel van ‘fair trial’ (artikel 6 EVRM).

Muren Kneuterdijk

Enfin, het standpunt van de Raad van State dat een wijzigingsbevoegdheid niet afhankelijk mag zijn van toestemming van omwonenden valt – naar alle waarschijnlijkheid – als volgt te verklaren.

Wijzigingsbevoegdheden moeten objectief begrensd zijn. Dit staat in de muren aan de Kneuterdijk gebeiteld. De voorwaarden van deze wijzigingsbevoegdheden moeten daarom onvoorwaardelijk worden geformuleerd. En dit gebeurt in het oorspronkelijke moederplan / bestemmingsplan.

Het toepassen van een wijzigingsbevoegdheid mag niet afhankelijk zijn van onzekere gebeurtenissen. In het verleden is daarom al vaker door de Raad van State uitgesproken dat de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid ook niet afhankelijk mag zijn van andere overheidsorganen of –diensten.

Advisering prima. Maar toestemming gaat te ver. En dit geldt dus ook wanneer het gaat om (de door appellant gewenste) instemming van omwonenden. Dit is al een keer in 2012 (ABRvS 12 november 2012, nr. 201105458/1/R4) uitgesproken en afgelopen week is dit nog een keer herhaald. Ook dit staat dus nu in de muren aan de Kneuterdijk gebeiteld.

Bron: ABRvS 23 augustus 2017, nr. 201609625/1/R1

Frank Habraken“Omwonenden moeten toestemming geven voor toepassing van een wijzigingsbevoegdheid”