Nieuws

Moet je een ontwerpbesluit in papieren vorm ter inzage leggen?

Welnee! Dat hoeft niet. Mag wel natuurlijk. Het gaat erom dat een burger à la minute het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken op een computer op het gemeentehuis (of een ander fysiek bezoekadres) kan inzien. Meer niet. Geen strijd dus met artikel 3:11, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Nu gaf de Voorzieningenrechter van de Afdeling (afgelopen maandag) nog aan dat een burger hierom wel moet verzoeken. De appellant in deze voorlopige voorziening had dit niet gedaan.

Maar wanneer een burger zich meldt aan de balie van het gemeentehuis om een ontwerpbesluit in te zien, dan lijkt me toch dat je (als betrokken ambtenaar) zo klantvriendelijk bent en die burger wijst op die mogelijkheid. En desgewenst draai je de stukken alsnog op papier uit wanneer de burger dat prettig vindt. Kleine moeite toch?

Bron: Vz. ABRvS 21 augustus 2017, nr. 201706325/2/R6

Frank HabrakenMoet je een ontwerpbesluit in papieren vorm ter inzage leggen?