Nieuws

Mag je verkeersmaatregelen in je bestemmingsplan opnemen?

Vaak is de leefbaarheid (qua geluid of luchtkwaliteit) van een woongebied gebaat met extra verkeersmaatregelen. Denk aan bijvoorbeeld het beperken van de maximaal toegestane snelheid of het invoeren van vrachtwagenverboden.

Een beter woon- en leefklimaat door verkeersmaatregelen… Daar moeten we toch iets mee in onze ruimtelijke plannen? Maar hoe dan?

Uitvoeringsaspecten

Stel, in de directe omgeving van een woongebied moet er een weg worden aangelegd. Hiervoor moet ook het bestemmingsplan worden gewijzigd. De mensen in het woongebied roeren zich en eisen extra verkeersmaatregelen. Hupsakee! Dan neem je toch gewoon die gewenste verkeersmaatregelen in je plan op?

Nee, helaas. Dat mag niet. Verkeersmaatregelen zijn namelijk uitvoeringsaspecten. Daarom kunnen deze niet in je ruimtelijk plan worden opgenomen.

Zekerheid

Maar wanneer de uitvoering van de verkeersmaatregelen noodzakelijk is voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van je ruimtelijk plan, dan moet er wel zekerheid bestaan over de uitvoering van die verkeersmaatregelen (met bijvoorbeeld verkeersbesluiten of anderszins) voordat je je plan door de raad laat vaststellen.

Die zekerheid vóór de vaststelling van je ruimtelijk plan hoef je echter niet te bieden wanneer de leefbaarheid van het woongebied (qua geluid en luchtkwaliteit) door de uitvoering van je ruimtelijk plan zelfs niet in het geding komt wanneer die verkeersmaatregelen er niet komen (om wat voor reden dan ook).

Bron: ABRvS 31 mei 2017, nr. 201609934/1/R6

Frank HabrakenMag je verkeersmaatregelen in je bestemmingsplan opnemen?