Nieuws

Wettelijke procedurele stappen in een planprocedure: doe zeker niet minder, maar meer hoeft ook niet

Je bent planjurist en jouw bestemmingsplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens moet je aan degenen die eerder een zienswijze hebben ingediend het vaststellingsbesluit ‘mededelen’. Dit doe je tegelijkertijd of zo snel mogelijk na de publicatie (of bekendmaking) van het vastgestelde bestemmingsplan. Het getuigt immers van behoorlijk bestuur dat deze mensen (bedrijven, belangenorganisaties of andere overheden) op de hoogte worden gebracht wat de raad heeft gedaan met hun zienswijzen. Hebben hun argumenten invloed op het vaststellingsbesluit gehad of niet?

Waardeloos

In deze recente zaak had de gemeente ook het vaststellingsbesluit ‘medegedeeld’ aan een indiener van een zienswijze over een ontwerp bestemmingsplan. Alleen verwees de gemeente in hun brief (mededeling) dat hij de zienswijzennota op de website van de gemeente kon terugvinden.

Hij had inmiddels beroep aangetekend en zei tegen de Raad van State: “Ja verdomme! Ik woon op een plek waar de internetverbinding waardeloos is. Ik kan de site van de gemeente daarom niet bekijken. Ik weet dan ook niet wat de raad met mijn zienswijze heeft gedaan. Het had de gemeente gesierd wanneer ik ook een papieren versie van de zienswijzennota had gekregen.”

Helaas. De Afdeling is het niet met de appellant eens. De gemeente heeft het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan helemaal in overeenstemming met de wet ‘medegedeeld’ (artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:43 Algemene wet bestuursrecht). De appellant had dus kennis kunnen nemen van de weerlegging van zijn zienswijze in de zienswijzennota. De wet kent geen verdergaande verplichtingen.

Kortom, bij een mededeling van het vaststellingsbesluit kun je je beperken tot het verwijzen naar de zienswijzennota op de site van de gemeente. Je hoeft geen papieren versie van de zienswijzennota naar een indiener van een zienswijze te sturen. Maar dit mag natuurlijk wel. Het is misschien wel zo klantvriendelijk.

Discussie

Wat het verschil is tussen ‘bekendmaking’ en de ‘mededeling’ in de zin van de Algemene wet bestuursrecht?

Met de ‘bekendmaking’ treden de rechtsgevolgen van het besluit in werking. De bekendmaking heeft daarom constitutieve werking. Anders dan de bekendmaking is de werking van het besluit niet afhankelijk van een ‘mededeling’.

De wetgever wil met dit onderscheid voorkomen dat aan te veel verschillende belanghebbenden een besluit bekend zou moeten worden gemaakt. Wanneer die bekendmaking dan niet gelijktijdig aan deze belanghebbenden gebeurt, kan er discussie ontstaan op welk tijdstip een besluit in werking treedt. En dit tijdstip is weer bepalend wanneer de termijn voor bezwaar of beroep eindigt.

Bron: ABRvS 17 mei 2017, nr. 201606381/1/R2

Frank HabrakenWettelijke procedurele stappen in een planprocedure: doe zeker niet minder, maar meer hoeft ook niet