Nieuws

Een beetje paardenbak kan niet met een ‘kruimelgeval’ verleend worden

Wanneer de oppervlakte van de houten omheining van een paardenbak kleiner is dan 50 m², dan kan de strijdigheid met het bestemmingsplan toch met een procedure voor een ‘kruimelgeval’ worden weggepoetst?

Voor diegenen die niet dagelijks met omgevingsvergunningen bezig zijn: met een ‘kruimelgeval’ bedoel ik hier een omgevingsvergunning om af te wijken van een bestemmingsplan in de zin van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 2˚, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang gelezen met artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsbesluit.

Terug naar de vraag. Creatief, maar helaas. Deze omheining heeft een ‘functionele samenhang’ met de bak. Dit bij elkaar opgeteld is één bouwwerk. En dit ‘totale’ bouwwerk is bepalend voor de vraag wat de oppervlakte is van dit bouwwerk.

Nu ben ik geen paardenexpert, maar wanneer we dus de bebouwingsoppervlakte van de omheining en de bak bij elkaar moeten optellen, dan kom je toch al gauw (en ik denk dat dit nog een erg voorzichtige schatting is) boven die 50 m².

In dat geval valt de paardenbak buiten de kruimellijst. De paardenbak voldoet dan immers niet aan het kenmerk dat de oppervlakte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde niet groter mag zijn dan 50 m² (genoemd in artikel 4, derde lid, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht).

Gevolg: voor veruit de meeste paardenbakken mag je (als vergunningverlener) geen reguliere procedure doorlopen en is er geen sprake van een fatale termijn. Er zal dan een zwaardere ‘afwijkingsvergunning’ aan te pas moeten komen met een verplichte ruimtelijke onderbouwing, langere procedure met een termijn van orde (niet fataal dus) en meer legeskosten voor de aanvrager.

Vergaloppeer (sorry, ik kon het niet laten 😉 ) je dus niet met de keuze van de afwijkingsprocedure.

Bron: ABRvS 25 januari 2017, nr. 201601052/1/A1

Frank HabrakenEen beetje paardenbak kan niet met een ‘kruimelgeval’ verleend worden