Nieuws

Vergissingen met identificatienummers van ruimtelijke plannen worden je vergeven

Als steller van het raadsbesluit vergeet je één cijfertje van het identificatienummer van het bestemmingsplan. Na de vaststelling van het plan kopieer en plak je dit IMRO-nummer naar de publicatie.

Vervolgens tikt een tegenstander van dit ruimtelijke plan in de beroepsfase natuurlijk op ruimtelijkeplannen.nl het nummer in die hij in de publicatie ziet. Niets! De landelijke voorziening ruimtelijkeplannen.nl kent dit plan niet.

Maar de tegenstander krijgt na de vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeente netjes een brief waarin staat dat het bestemmingsplan, waarover hij eerder een zienswijze heeft ingediend, is vastgesteld (conform artikel 3:43 Awb).

In beroep beklaagt hij zich dat het bestemmingsplan in strijd met de rechtszekerheid is vastgesteld. Het identificatienummer in het raadsbesluit komt immers niet overeen met het identificatienummer zoals gepubliceerd op de landelijke voorziening ruimtelijkeplannen.nl.

“Onzin !!” Aldus een ultrakorte vrije vertaling van de uitspraak van de Raad van State. Het perceel waar in deze ruimtelijke procedure over wordt gestreden is (dus) wel op ruimtelijkeplannen.nl op te roepen. Het juiste identificatienummer is nagenoeg hetzelfde als genoemd in het raadsbesluit, alleen met één cijfertje meer. Voor onze hoogste bestuursrechter is het wel duidelijk dat de raad het bestemmingsplan met dit IMRO-nummer heeft willen vaststellen. Er is alleen per ongeluk één cijfertje weggelaten.

Bovendien heeft de gemeente de tegenstander (inmiddels dus een appellant) keurig op de hoogte gebracht dat het ruimtelijke plan is vastgesteld en dat de beroepsfase is aangebroken.

Strijd met de rechtszekerheid? Ik dacht ’t niet.

Bron: ABRvS 7 december 2016, nr. 201400301/5/R2

Frank HabrakenVergissingen met identificatienummers van ruimtelijke plannen worden je vergeven