Nieuws

Wie mag het initiatief nemen om een bezwaarprocedure over te slaan?

Een bezwaarprocedure voegt niks toe wanneer de standpunten in de voorbereiding van een omgevingsvergunning (reguliere procedure) over en weer uitentreuren zijn uitgewisseld. In dat geval mag je de bezwaarprocedure overslaan. Dit heet ‘rechtstreeks beroep’. Maar wie mag dit initiatief nemen?

Simpel. Dat staat gewoon in (artikel 7:1a van) de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dat is de bezwaarmaker. Niet het bestuursorgaan!

Maar de praktijk is kennelijk weerbarstiger. Zo bleek in een zeer recente uitspraak dat soms toch nog het bestuursorgaan (in dit geval B&W) het initiatief neemt. Dat is dus in strijd met de wet.

Is dat erg? Nee, dat hoeft niet per se. Maar pak het (namens B&W) dan wel goed aan. Denk hierbij aan de volgende aandachtspunten:

1. Kijk eerst of de zaak wel ‘geschikt’ is om de bezwaarprocedure over te slaan. Hier is vooral sprake van wanneer de geschilpunten van een zaak bij de voorbereiding van een omgevingsvergunning al helemaal zijn uitgekauwd. De bezwaarprocedure zou dan alleen maar neerkomen op een herhaling van zetten. En daar zit natuurlijk niemand op te wachten.
Zo moet duidelijk zijn welke geschilpunten er op tafel liggen. Dit kunnen juridische kwesties zijn, maar ook discussies over de feiten. Wanneer er bijvoorbeeld onvoldoende onderzoek is gedaan naar de feiten, dan is een rechtstreeks beroep niet op zijn plaats.
2. Wanneer er andere bezwaarmakers zijn betrokken die een rechtstreeks beroep niet zien zitten, dan heb je geen keuze. Je moet dan alsnog de bezwaarprocedure doorlopen (artikel 7:1a, tweede lid Awb).
3. Als de bestuursrechter vindt dat rechtstreeks beroep in jouw zaak onzin is, dan kan de rechter bepalen dat het beroepschrift alsnog door B&W als bezwaarschrift wordt behandeld (artikel 8:54a Awb). Maar de rechter moet hier terughoudend mee omgaan. Het terugverwijzen van een zaak naar B&W zal immers bijna altijd leiden tot (grote) vertraging in de afhandeling van de zaak.
4. Vraag aan de betrokken bezwaarmaker(s) om een schriftelijke toestemming voor een rechtstreeks beroep.
5. Het helpt wanneer je in de bestuurlijke fase (aantoonbaar) veelvuldig contact hebt gehad met de bezwaarmaker.
6. En uiteraard is het uitoefenen van welke druk dan ook richting de bezwaarmaker om in te stemmen met rechtstreeks beroep uit den boze. Dat spreekt voor zich.

Bron: ABRvS 10 februari 2016, 201501060/1/A3

Frank HabrakenWie mag het initiatief nemen om een bezwaarprocedure over te slaan?