Nieuws

Geen actualiseringsplicht voor de omgevingsvisie. Dat gebeurt vanzelf wel!

#Omgevingswetsgeschiedenis. Omgevingsvisie blijft up-to-date met gezonde druk en zachte drang

Een omgevingsvisie (artikel 3.1 Omgevingswet) is een integrale politiek bestuurlijke kijk op de fysieke leefomgeving voor de lange termijn.

Maar wat is bedoeld met de ‘lange termijn’? Moet een gemeenteraad, provinciale staten of de betrokken minister die omgevingsvisie niet regelmatig actualiseren?

Zachte drang
Nou, de Omgevingswet kent geen wettelijke actualiseringsplicht. Zo is een gemeenteraad zelf verantwoordelijk voor een omgevingsvisie die up-to-date is.

En beweegt de raad niet? Dan roept onze minister in haar memorie van antwoord burgers, bedrijven en belangenorganisaties op om – met zachte drang – bij de raad aan te dringen op een aanpassing of een actualisering van zijn omgevingsvisie.

Gezonde druk
Maar het is ook pragmatisch om bij de motivering van omgevingsvergunningen simpel te verwijzen naar een omgevingsvisie. Onze Algemene wet bestuursrechter (artikel 4:82) biedt immers deze mogelijkheid.

Alleen kun je dit handigheidje niet meer gebruiken wanneer de omgevingsvisie verouderd is. Daarom zal er een gezonde druk op de gemeenteraad ontstaan om een omgevingsvisie actueel te houden.

Bron: memorie van antwoord van 17 december 2015

Frank HabrakenGeen actualiseringsplicht voor de omgevingsvisie. Dat gebeurt vanzelf wel!