Nieuws

E-mailtjes kunnen ‘fatale gevolgen’ hebben voor een omgevingsvergunning

Over mailtjes die een verkeerde status toegedicht krijgen

Procedures voor omgevingsvergunningen kennen we in twee smaken: een reguliere en een uitgebreide procedure. Switchen van de een naar de andere procedure kan, maar dan alleen met de juiste stukken.

Fatale termijn
Een aanvraag voor een omgevingsvergunning om af te wijken van een bestemmingsplan die binnen de reikwijdte valt van de afwijkingsbevoegdheid in het bestemmingsplan doorloopt de reguliere procedure van de Wabo. In een notendop betekent dit: een aanvraag, een besluit en een fatale termijn (in de zin van artikel 3.9, derde lid, van de Wabo en artikel 4:20b, eerste lid, van de Awb).

Wanneer je (namens B&W) vóór die fatale termijn geen besluit neemt, dan is de omgevingsvergunning van rechtswege verleend. Je mag dan ook niet meer bekijken of de aanvraag eigenlijk wel voldoet aan de voorwaarden die de gemeenteraad aan die binnenplanse afwijkingsbevoegdheid heeft gesteld. Die kans heb je dan verspeeld (zie ook ABRvS 9 oktober 2013, TBR 2013/185).

0,0 betekenis
Maar voordat de fatale termijn afloopt, krijg je van de aanvrager een e-mail waarin hij aangeeft dat hij de aanvraag voor de omgevingsvergunning naar een gefaseerde aanvraag (met activiteit milieu als fase 2) wil aanpassen met als gevolg dat op de aanvraag de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is: ontwerp, zienswijzentermijn, besluit en géén fatale termijn.

Let dan op. Die e-mail heeft 0,0 betekenis! Pas wanneer je een gewijzigde aanvraag hebt ontvangen, beslis je of de reguliere of de uitgebreide voorbereidingsprocedure op de aanvraag van toepassing is (ABRvS 9 oktober 2013, nr. 201302047/1/A1).

Wanneer je echter door die e-mail in de veronderstelling bent dat nu de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is en de fatale termijn verstrijkt, dan is de omgevingsvergunning dus van rechtswege verleend.

Bron: ABRvS 26 augustus 2015, nr. 201410248/1/A1

Frank HabrakenE-mailtjes kunnen ‘fatale gevolgen’ hebben voor een omgevingsvergunning