Nieuws

Ongestraft verweerschriften te laat indienen mag. Maar er is een deadline!

Over de bedrieglijk ‘zachte’ termijn van het indienen van je verweer

“Het verweerschrift van de gemeente is te laat ingediend!” roept de appellant in de beroepsprocedure over een bestemmingsplan. “Daarom alleen al moet mijn beroep gegrond worden verklaard.”

Fabriceren
De appellant heeft het hier over de termijn die jij (als vertegenwoordiger van de gemeente) krijgt om een verweerschrift in te dienen bij onze bestuursrechters. Een dag nadat de rechtbank een beroepschrift naar de gemeenteraad (in deze zaak het betrokken bestuursorgaan) heeft gestuurd, heb je 4 weken de tijd om een verweerschrift te fabriceren en naar de rechter te sturen (aldus artikel 8:42, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht / Awb).

Is deze termijn dan echt zo fataal zoals de appellant in deze zaak stelt? Welnee! In 2010 heeft onze Afdeling al gezegd dat deze termijn een termijn van orde is (ABRvS 10 februari 2010, nr. 200903469/1/H1). Een termijnoverschrijding heeft dus geen enkele consequenties voor het bestreden bestemmingsplan (of welk ander besluit ook in het geding is). Zelfs niet wanneer het gaat om Crisis- en herstelwet-besluiten.

Deadline
Maar let op! Je kunt dus – namens de raad of B&W – ongestraft te laat een verweerschrift indienen en wellicht heb je hier ook hele goede redenen voor (grote werkvoorraad, onderbezetting, hoeveelheid tijd en energie die de betrokken beroepszaak vergt).

Maar hou hierbij natuurlijk wel de zittingsdatum in de gaten. Je mag immers tot 10 dagen voor de zitting nog nadere stukken indienen. Dat geldt ook voor het verweerschrift. In feite is er dus wel een deadline voor het indienen van je verweerschrift (artikel 8:58, eerste lid Awb: voor aandachtspunten en tips over deze termijn zie het artikel ‘Tot wanneer mag je nog welke stukken indienen voor de zitting bij de rechtbank? En wat nu als je je hier niet aan houdt?’).

Respect
Nog even over die termijn om een verweerschrift in te dienen: deze termijn kan (ambtshalve of op verzoek) worden verlengd (artikel 8:42, tweede lid Awb). Dit mag de rechter echter naar eigen goeddunken beslissen.

Ervaring leert echter dat een verzoek om verlenging bij onze hoogste bestuursrechter zelden of nooit tot een verlenging leidt. Mocht je door deze afwijzing in tijdnood komen, weet dan dat je besluit hierdoor niet in het geding komt.

Voor de goede orde: dit is natuurlijk geen oproep om je verweerschrift maar te laten liggen. Het getuigt immers van respect naar de rechter en de appellant wanneer je je netjes aan de termijnen houdt.

Bron: ABRvS 27 mei 2015, nr. 201400754/1/R2

Frank HabrakenOngestraft verweerschriften te laat indienen mag. Maar er is een deadline!