Nieuws

Kneuterdijk-tip! Nieuwe beroepsgronden in hoger beroep zijn lege hulzen

Raad van State gunt nieuwe beroepsgronden in hoger beroep geen blik waardig

Je verleent (namens B&W) een omgevingsvergunning (milieu) voor een veehouderij. ‘Foute boel,’ aldus een appellant. ‘Die vergunning deugt niet! Het zaakje stinkt (geurhinder) en voor wat betreft de geluidhinder krijg ik ook geen gehoor bij de gemeente.’

Maar de rechtbank zegt: ‘Prima omgevingsvergunning. Niks mis mee. Het beroepschrift is ongegrond’.

De appellant geeft het echter niet op. Dan maar naar de Kneuterdijk. In hoger beroep bij de Raad van State dus.

Hij denkt nu meer kans te maken door nieuwe munitie in de strijd te gooien. In hoger beroep schiet hij met hagel. De nieuwe beroepsgronden gaan over het ontbreken van een milieueffectrapport, het geldende bestemmingsplan, stikstof en ammoniak, verkeer, flora en fauna, dierenwelzijn. Etc. Etc. Ja, zelfs de aantasting van de mensenrechten passeert de revue.

Tevergeefs… ‘Deze beroepsgronden zijn pas in hoger beroep aangevoerd. Dat mag dus niet! En waarom komt hij er nu pas mee? Daar is geen excuus voor! Op die manier is een gerechtelijke procedure niet zorgvuldig en allerminst doelmatig. We negeren daarom deze nieuwe beroepsgronden.’ Aldus een vrije vertaling van de uitspraak van de Raad van State.

Onze hoogste bestuursrechter is dus snel klaar met al die nieuwe beroepsgronden. In hoger beroep is namelijk (vooral) de uitspraak van de rechtbank in het geding; niet meer zozeer het bestreden besluit.

Bron: ABRvS 10 september 2014, nr. 201310198/1/A4

Frank HabrakenKneuterdijk-tip! Nieuwe beroepsgronden in hoger beroep zijn lege hulzen