Nieuws

Zegt het vaststellingsbesluit van je bestemmingsplan niets over de ondergrond die je hebt gebruikt? No worries!

Wanneer je een bestemmingsplan door de gemeenteraad laat vaststellen, dan laat je de raad natuurlijk op de eerste plaats het bestemmingsplan zelf aftikken. Verder moet de raad een besluit nemen of er al dan niet een exploitatieplan wordt vastgesteld. En mochten er zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan zijn ingediend, dan moet de raad hier ook iets van vinden.

Maar bij het vaststellen van een bestemmingsplan moet de raad ook vaststellen welke ondergrond is gebruikt (artikel 1.2.4, eerste lid Besluit ruimtelijke ordening). Oeps! Vergeten! Wat nu?

Geen paniek. De Raad van State schiet je te hulp. Dit gebrek kan dan worden weggepoetst met artikel 6:22 van de Algemene wet bestuursrecht. Ondanks dat dit ‘bestemmingsplan-regeltje’ is geschonden, blijft het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan dan overeind.

Voorwaarde is wel dat het aannemelijk moet zijn dat belanghebbenden door dit gebrek niet zijn benadeeld. En belanghebbenden zullen met dit gebrek niet vaak benadeeld zijn. Wanneer belanghebbenden het bestemmingsplan digitaal of analoog bekijken, dan zal er immers weinig discussie bestaan over de bestemmingen die zijn vastgesteld en de planregels die hierbij horen. Of ze het eens zijn met die bestemmingen en planregels is natuurlijk een andere vraag.

Bron: ABRvS 3 juli 2013, 201101936/1/R1

Frank HabrakenZegt het vaststellingsbesluit van je bestemmingsplan niets over de ondergrond die je hebt gebruikt? No worries!