Nieuws

Toezichthouders mogen soms ook zonder machtiging tegen de wil van de bewoner een huis binnen

Je bent toezichthouder en je hebt uit betrouwbare bronnen vernomen dat er in een woning een hennepkwekerij zit. En dit leidt ook nog eens tot een acute brandgevaarlijke situatie.

B&W hebben daarom besloten om snel een bestuursdwangactie te beginnen. ‘Ontruimen die boel en wel nu! Het opstellen van een handhavingsbesluit zien we later wel,’ aldus B&W (zie hier voor enkele aanvullende tips voor de inzet van spoedbestuursdwang).

Enfin, je moet daarom zo spoedig mogelijk het huis binnen en de deur zal voor jou echt niet openstaan (letterlijk en figuurlijk). Tijd voor een machtiging van B&W (artikel 5:27, tweede lid Awb) om het huis binnen te treden is er ook niet. Is dat erg?

Wel nee! Gewoon naar binnen! Er is immers sprake van een acute brandgevaarlijke situatie. Dit is dé uitzondering op de regel van artikel 2, eerste lid van de Algemene wet op het binnentreden.

Normaal gesproken heb je (volgens deze regel) namelijk een machtiging nodig wanneer je als toezichthouder een woning wil binnentreden, terwijl de bewoner jou hiervoor helemaal geen toestemming geeft.

Nou, bij een acute brandgevaarlijke situatie ga je maar gewoon naar binnen. De zegen van de wetgever heb je (artikel 2, derde lid Algemene wet op het binnentreden). En nu dus ook van onze hoogste bestuursrechter.

In deze zaak had de toezichthouder van de politie vernomen dat er een hennepkwekerij in de woning aanwezig was. Ook een medewerker van Enexis had gezien dat de elektrische installatie voor de hennepkwekerij een hele gevaarlijke brandgevaarlijke situatie opleverde. Op basis van deze gegevens kon de toezichthouder de woning tegen de wil van de bewoner binnentreden. Ook zonder machtiging. Geen probleem.

Bron: deze week uitgesproken in ABRvS 4 september 2013, 201207417/1/A1

Frank HabrakenToezichthouders mogen soms ook zonder machtiging tegen de wil van de bewoner een huis binnen