Nieuws

Mensenrechten kunnen maar zelden een omgevingsvergunning voor bouwen torpederen

Je verkeert in de ‘gelukkige’ situatie dat er tegenover je huis een voetbalkooi moet komen. Dan heb je je eigen skybox. Hartstikke leuk toch?

Nou, je vindt het maar niks. Je bent van mening dat die voetbalkooi ten koste gaat van je woongenot. B&W gaan in jouw ogen door het verlenen van die omgevingsvergunning respectloos om met jouw persoonlijke levenssfeer.

Dit fundamentele recht staat nota bene gebeiteld in het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (artikel 8 EVRM)! Ook het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten kent een soortgelijke bepaling (artikel 17 IVBPR) en die gooi je dus ook maar in de strijd.

Maar bouwplannen die netjes passen binnen het bestemmingsplan en die verder ook niet strijdig zijn met de andere weigeringsgronden van artikel 2.10 Wabo (denk hierbij vooral aan het Bouwbesluit, bouwverordening of welstandseisen) kunnen door B&W simpelweg niet geweigerd worden. B&W zijn dan verplicht om de omgevingsvergunning voor deze bouwplannen te verlenen.

Alleen wanneer deze omgevingsvergunning leidt tot een inbreuk op jouw persoonlijke levenssfeer die écht niet door de beugel kan, dan is de omgevingsvergunning in strijd met deze internationale verdragen. Maar dan moet die inbreuk op dit mensenrecht buiten alle proporties of absoluut niet te rechtvaardigen zijn. En dat is toch zelden het geval.

Dit was door onze hoogste bestuursrechter al zo onder de Woningwet uitgesproken (ABRvS 4 december 2002, 200201931/1) en nu dus ook onder de Wabo.

Bron: vers van de pers bepaald in ABRvS 21 augustus 2013, 201211568/1/A1

Frank HabrakenMensenrechten kunnen maar zelden een omgevingsvergunning voor bouwen torpederen